rozvvv-main

Úsek prorektora
pro vnější vztahy
a komunikaci

Základní informace

Prorektor pro vnější vztahy a komunikaci odpovídá za rozvoj vztahů s partnery ZČU a veřejností a za realizaci marketingových aktivit. Zajišťuje koordinaci a metodickou podporu v oblasti propagace a komunikace mezinárodních aktivit. Zabezpečuje mezinárodní evaluaci.

Prorektor pro vnější vztahy a komunikaci řídí Odbor komunikace a vnějších vztahů. Řídí Odbor komunikace a vnějších vztahů.