Kontakt

Západočeská univerzita v Plzni
Útvar prorektora pro koncepci vzdělávání a záležitosti studujících
Univerzitní 2732/8
301 00  Plzeň

Prorektor pro koncepci vzdělávání a záležitosti studujících: doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.

Studijní a pedagogická činnost

Západočeská univerzita v Plzni
Odbor Studijní a pedagogická činnost
Univerzitní 2732/8
301 00  Plzeň

Informační a poradenské centrum

Západočeská univerzita v Plzni
Informační a poradenské centrum
Univerzitní 20
301 00 Plzeň

Webové stránky: ipc.zcu.cz

Odbor celoživotního vzdělávání

Západočeská univerzita v Plzni
Odbor celoživotního vzdělávání
Univerzitní 2732/8
301 00  Plzeň

Univerzita třetího věku

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzita třetího věku
Jungmannova 1
301 00  Plzeň

Webové stránky: www.u3v.zcu.cz 

Zaměstnanci