Kontakt

Západočeská univerzita v Plzni
Úsek prorektora pro rozvoj a vnější vztahy
Univerzitní 2732/8
301 00  Plzeň

Prorektor pro rozvoj a vnější vztahy: doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.

Zaměstnanci