in2t-main

Úsek prorektora pro strategii a rozvoj

Základní informace

Prorektor pro strategii a rozvoj odpovídá za strategické plánování a rozvoj ve všech oblastech činnosti ZČU, za přípravu strategických dokumentů a institucionálního plánu a zabezpečuje systém vnitřního hodnocení ZČU.

Řídí Odbor strategie a Odbor kvality.