Kontakt

Západočeská univerzita v Plzni
Útvar prorektora pro tvůrčí činnost a doktorské studium
Univerzitní 2732/8
301 00  Plzeň

Prorektor pro tvůrčí činnost a doktorské studium: doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.

Zaměstnanci