Kontakt

Západočeská univerzita v Plzni
Úsek prorektora pro výzkum a vývoj
Univerzitní 2732/8
301 00  Plzeň

Prorektor pro výzkum a vývoj: doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D.

Zaměstnanci