rd-main

Úsek prorektora
pro tvůrčí činnost
a doktorské studium

Základní informace

Prorektor pro tvůrčí činnost a doktorské studium odpovídá za rozvoj výzkumných a vývojových, inovačních, uměleckých a dalších tvůrčích činností a odpovídá za koordinaci aktivit a metodickou podporu v oblasti administrace projektů, transferu znalostí a technologií a zakládání spin-off a start-up společností. Provádí rovněž veškeré úkony a plní povinnosti stanovené rektorovi při přípravě, projednání a schvalování akreditací dle Akreditačního řádu týkající se doktorských studijních programů a habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na ZČU. Metodicky řídí a koordinuje smluvní výzkum na ZČU. Vytváří koncepci rozvoje doktorského studia.

Prorektor pro tvůrčí činnost a doktorské studium řídí odbor Výzkum a vývoj a prostřednictvím ředitele také Projektové centrum.