Kontakt

Západočeská univerzita v Plzni
Kancelář rektora a kvestora
Univerzitní 2732/8
301 00 Plzeň

Rektor: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček