Kontakt

Západočeská univerzita v Plzni
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Univerzitní 2732/8
301 00  Plzeň