Kontakt

Západočeská univerzita v Plzni
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
(místnost UR 005)
Univerzitní 2732/8
301 00  Plzeň