poou

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

GDPR na ZČU

Základní informace

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen DPO) dohlíží nad tím, aby zpracování osobních údajů probíhalo v souladu s příslušnými právními předpisy a vnitřní legislativou Západočeské univerzity v Plzni. Rovněž je kontaktní osobou pro subjekty údajů zodpovědnou za vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů.

DPO dále vykonává konzultační činnost zaměřenou na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů a činností s cílem zvyšovat v rámci ZČU povědomí o problematice ochrany osobních údajů a snaží se zajistit vždy co nejvyšší možný standard jejich zpracování a ochrany. DPO při výkonu své práce postupuje objektivně, nestranně a nezaujatě a vyhýbá se jakémukoliv střetu zájmů. DPO dále zejména monitoruje soulad zpracovávání osobních údajů na ZČU s nařízením GDPR, spolupracuje s dozorovým úřadem či např. vede tzv. záznamy o činnostech zpracování.