Oddělení rozpočtu a kontroly

  • zpracovává podklady pro finanční plán, rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu
  • provádí finanční zajištění investičního plánu
  • zpracovává finanční rozbory, analýzy, včetně Výroční zprávy o hospodaření
  • provádí finanční analýzy, kalkulace a benchmarking
  • kontroluje a hodnotí plnění finančního plánu, rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu

Zaměstnanci