eo

Ekonomický odbor

Základní informace

Ekonomický odbor se organizačně řadí mezi útvary, které řídí kvestor Západočeské univerzity v Plzni. Odbor se člení na oddělení rozpočtu a financování a oddělení účtárny a jeho působnost sahá od zpracování podkladů pro finanční plán a rozpočet přes pokuty po inventarizaci majetku.