Kontakt

Západočeská univerzita v Plzni
Ekonomický odbor
Univerzitní 2732/ 8
301 00 Plzeň

Zaměstnanci