eo

Ekonomický odbor

Základní informace

Ekonomický odbor se organizačně řadí mezi útvary, které řídí kvestor Západočeské univerzity v Plzni. Odbor se člení na oddělení rozpočtu a kontroly a oddělení účtárny.