Projektová činnost

Informační a poradenské centrum ZČU bylo a je řešitelem projektů zaměřených rozvoj poradenských služeb a podporu uchazečů a studentů.