Rada celoživotního vzdělávání

V souladu s Řádem celoživotního vzdělávání ZČU a na základě návrhů děkanů a ředitelů
jmenoval rektor ZČU s účinností od 1. 10. 2021 Radu celoživotního vzdělávání v tomto složení:

RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D. – prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost
Ing. Jiří Bořík – Centrum informatizace a výpočetní techniky
doc. Ing. Josef Průša, CSc. – Informační a poradenské centrum
prof. Ing. Milan Honner, Ph.D. – Nové technologie – výzkumné centrum
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. – Odbor celoživotního vzdělávání, odd. CŽV
Mgr. Magdalena Edlová, DiS. – Odbor celoživotního vzdělávání, odd. U3V
doc. Ing Libor Váša, Ph.D. – Fakulta aplikovaných věd
Mgr. Martina Jeriová – Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D. – Fakulta filozofická
Ing. Miluše Bartoňková, Ph.D. – Fakulta ekonomická
doc. Ing. Roman Pechánek, Ph.D. – Fakulta elektrotechnická
PhDr. Jana Vaňková – Fakulta pedagogická
JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. – Fakulta právnická
Ing. Martin Melichar, Ph.D. – Fakulta strojní
Mgr. Lenka Krausová – Fakulta zdravotnických studií
Mgr. Michal Vaněk – Ústav jazykové přípravy