Odbor celoživotního a distančního vzdělávání

Západočeská univerzita v Plzni
Celoživotní vzdělávání
Univerzitní 2732/8
301 00  Plzeň

Zaměstnanci