Oddělení mzdové účtárny

 • vede kompletní mzdovou agendu,
 • vede agendu peněžitých dávek a srážek,
 • zpracovává výplatní listiny a mzdové podklady,
 • provádí statistiku a rozbory mzdových prostředků,
 • provádí zúčtování daně,
 • administruje pracovní neschopnost zaměstnanců,
 • zadává a kontroluje čerpání dovolené,
 • administruje další agendu související se mzdovou oblastí (exekuce, pohledávky, odměny, neplacené volno, MD/RD, příplatky atd.),
 • vede daňovou agendu (měsíční, roční zúčtování daní),
 • vystavuje potvrzení o příjmech,
 • zajišťuje přeúčtování mezd (měsíční, roční),
 • poskytuje potřebnou součinnost související se mzdovou agendou při administraci projektů.

Zaměstnanci