Personální oddělení

  • vede osobní spisy zaměstnanců a zajišťuje jejich archivaci,
  • vyřizuje dokladově vznik, změnu a skončení pracovního poměru,
  • vede evidenci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
  • zajišťuje styk s Úřadem práce,
  • provádí administrativní podporu při výběrových řízeních,
  • zajišťuje agendu hlášení do Registru docentů a profesorů (REDOP),
  • eviduje osoby se zdravotním postižením,
  • poskytuje potřebnou součinnost související s personální agendou při administraci projektů

Zaměstnanci