Informace pro zaměstnance

Novinky v oblasti uveřejňování smluv v registru

Poslední novelou zákona č. 340/2015 Sb., došlo (mimo jiné) k úpravě ustanovení § 8, kdy byl přidán odst. 7 následujícího znění "Do 31․ prosince 2023 lze elektronický obraz textového obsahu smlouvy vložit do registru také v otevřeném formátu umožňujícím úplné strojové zpracování textového obsahu." Od 1. 1. 2024 dochází k úpravě akceptovatelných formátů uveřejňovaných smluv, kdy již nebude možno v registru smluv uveřejňovat smlouvy ve formátu pdf. s textovou vrstvou.

Zpřehlednění vnitřní univerzitní legislativy - sloučení všech příloh do textace normy

Došlo ke sloučerní všech norem s celouniverzitní působností s jejich přílohami. Stačí tedy otevřít jen jeden dokument (ten obsahuje jak samotnou normu, tak i veškeré přílohy).

U dodatkovaných (novelizovaných) norem tedy otevírejte odkaz ve sloupci „Úplné znění v ČJ“ (třetí sloupec zleva), kde najdete vždy aktuální znění příslušné normy.

Hypertextové odkazy v normách

V normách s celouniverzitní působností jsou vloženy hypertextové odkazy na příslušné související normy, není je tedy třeba dohledávat.

Změny v dodatkování norem

Všechny změny učiněné v textaci normy přehledně uvidíte v úplném znění textu normy, a to prostřednictvím sledování změn v Microsoft Word.