str

Strategie

Základní informace

Odbor Strategie zodpovídá za zpracování a aktualizaci Strategického záměru ZČU a sleduje naplňování jeho cílů. Mezi úkoly odboru Strategie patří i zpracování Institucionálního plánu ZČU, Výroční zprávy o činnosti ZČU a metodiky tvorby rozpočtu. V souvislosti s uvedenými strategickými dokumenty odbor provádí také analytickou činnost.