str

Odbor Strategie

Základní informace

Odbor strategie zpracovává a vyhodnocuje strategický záměr ZČU i program na podporu strategického řízení vysokých škol, koordinuje rozdělování finančních prostředků programu a monitoruje jejich využívání. Rovněž koordinuje zpracování výroční zprávy o činnosti ZČU, přípravu a realizaci činností v rámci rozvojových a dotačních programů ministerstev a koordinuje zpracování metodiky rozpočtu.