Kontakt

Západočeská univerzita v Plzni
Odbor strategie
Univerzitní 2732/8
301 00  Plzeň