Oddělení bezpečnosti a požární ochrany

  • organizuje a zajišťuje bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci,
  • eviduje pracovní úrazy (včetně úrazů studentů ZČU) a zajišťuje agendu náhrad v souvislosti s pracovními úrazy,
  • kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů a plnění úkolů BOZP,
  • zabezpečuje úkoly v oblasti civilní ochrany a obrany,
  • má na starosti veškerou agendu související s požární ochranou.

Zaměstnanci