Kontakt

Západočeská univerzita v Plzni
Odbor studijní a pedagogická činnost
Univerzitní 2732/8
301 00  Plzeň

e-mail: studium@rek.zcu.cz

Zaměstnanci