Dokumenty

Zde odbor Studijní a pedagogická činnost zveřejňuje a průběžně aktualizuje důležité dokumenty, související se studijní agendou.