stud1-main

odbor Studijní a pedagogická činnost

Základní informace

Odbor Studijní a pedagogická činnost provádí řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace. Poskytuje administrativní podporu v akreditačním řízení a řízení o udělení oprávnění uskutečňovat studijní programy v rámci institucionální akreditace. Poskytuje rovněž právní podporu ve studijních záležitostech pro jednotlivé fakulty.