Oddělení komunikace

  • Zajišťuje komunikaci s médii a vydává tiskové zprávy 
  • Spravuje hlavní webové stránky ZČU a koordinuje jejich využití
  • Vydává univerzitní časopis, edituje zpravodajský portál INFO a rozesílá e-mailový newsletter pro zaměstnance
  • Připravuje, vydává a distribuuje elektronické a tištěné propagační materiály
  • Řídí jednotný vizuální styl univerzity a koordinuje propagaci značky ZČU
  • Koordinuje činnost zástupců fakult pro oblast komunikace a marketingu
  • Zajišťuje monitoring médií
  • Poskytuje metodickou pomoc ostatním pracovištím v oblasti komunikace a prezentace