Propagační materiály

Díky pestré paletě propagačních předmětů mohou studenti, absolventi a příznivci univerzity dát jednoduše najevo svůj vztah k ZČU. Nabídku předmětů několikrát ročně doplňujeme a rozšiřujeme.

Propagační předměty pro osobní potřebu

lze zakoupit prostřednictvím e-shopu, v prodejně skript v prostorách Univerzitní knihovny na Borech či v prodejně vydavatelství ZČU v Chebu.

Propagační předměty pro jednotlivá pracoviště ZČU

vydává centrální sklad ZČU na žádanku přes INIS (řada 20) na adrese Univerzitní 22 (budova FST).
Aktuální stav skladu včetně nákupních cen si mohou prohlédnout tajemníci fakult v MAGIONU (MAGION – Číselníky – Tisk sestav – Stav materiálového skladu ke dni – 0082 - Sklad a prodej propagace PS).

Dílčí informace o cenách či stavu na skladě může poskytnout jak centrální sklad, tak odbor Vnější vztahy.

Objednávky propagačních předmětů ZČU zajišťuje odbor Vnější vztahy, kde je taktéž možné vznést požadavky na nákup.

Nabídka propagačních předmětů

Katalogy s podrobným popisem