Propagační materiály

Díky pestré paletě propagačních předmětů mohou studenti, absolventi a příznivci univerzity dát jednoduše najevo svůj vztah k ZČU. Nabídku předmětů několikrát ročně doplňujeme a rozšiřujeme.

Propagační předměty pro osobní potřebu

lze zakoupit prostřednictvím e-shopu, v prodejně skript v prostorách Univerzitní knihovny na Borech, v Kulturce ZČU či v prodejně vydavatelství ZČU v Chebu.

Propagační předměty pro jednotlivá pracoviště ZČU

vydává centrální sklad ZČU na žádanku přes INIS (řada 20) na adrese Univerzitní 22 (budova FST).
Aktuální stav skladu včetně nákupních cen si mohou oprávnění zaměstnanci prohlédnout v interním katalogu e-shopu v sekci "sklad ZČU" https://e-shop.zcu.cz/sklad-zcu. Požadavky na udělení přístupu (po dokončení registrace) směřujte na Vnější vztahy (Hana Kalašová).
Orientační přehled lze získat i ve fotogalerii a přílohách níže na této stránce.

Dílčí informace o cenách či stavu na skladě může poskytnout jak centrální sklad, tak odbor Vnější vztahy.

Objednávky propagačních předmětů ZČU zajišťuje odbor Vnější vztahy, kde je taktéž možné vznést požadavky na nákup.

Nabídka propagačních předmětů

Katalogy s podrobným popisem