Propagační materiály

Díky pestré paletě propagačních předmětů mohou studenti, absolventi a příznivci univerzity dát jednoduše najevo svůj vztah k ZČU. Nabídku předmětů několikrát ročně doplňujeme a rozšiřujeme.

Propagační předměty pro osobní potřebu

lze zakoupit prostřednictvím e-shopu, v prodejně skript v prostorách Univerzitní knihovny na Borech či v prodejně vydavatelství ZČU v Chebu.
Objednané a zaplacené zboží lze dále po předchozí dohodě vyzvednout v Kulturce ZČU.

Kolekci Copatutoje vydává odbor Vnějších vztahů každou středu po předchozí domluvě (platba kartou).

Propagační předměty pro jednotlivá pracoviště ZČU

vydává centrální sklad ZČU na žádanku přes INIS (řada *20) na adrese Univerzitní 22 (budova FST).
Aktuální stav skladu včetně nákupních cen si mohou oprávnění zaměstnanci prohlédnout v interním katalogu e-shopu v sekci "sklad ZČU" https://e-shop.zcu.cz/sklad-zcu. Požadavky na udělení přístupu (po dokončení registrace) směřujte na Vnější vztahy (Hana Kalašová).

Orientační přehled lze získat ve fotogalerii níže na této stránce.

Dílčí informace o cenách či stavu na skladě může poskytnout jak centrální sklad, tak odbor Vnější vztahy.

Objednávky propagačních předmětů ZČU pro centrální sklad zajišťuje odbor Vnější vztahy, kde je taktéž možné vznést požadavky na nákup.

Odbor Vnější vztahy poskytuje v případě potřeby i konzultace při specifikaci propagačních výrobků do výběrového řízení pro jednotlivá pracoviště.

Propagační tiskoviny

jsou k dispozici na odboru Vnější vztahy, místnost č. UR.122 (Hana Kalašová).

Orientační přehled lze získat ve fotogalerii a v katalogu níže na této stránce.

Na druhu a množství tiskovin i termínu předání je třeba se předem domluvit.

Publikace ZČU jsou poskytovány v rámci servisu rektorátu.

Nabídka propagačních předmětů

Katalogy s podrobným popisem