vyz

Výzkum a vývoj

Základní informace

Odbor Výzkum a vývoj je řízen prorektorem pro výzkum a vývoj. Kromě výkonu agendy prorektora pro výzku a vývoj, zabezpečuje následující činnosti:

Na ZČU je vydáváno několik odborných časopisů. Odborné časopisy vydávané na Západočeské univerzitě nabízí Digitální knihovna.

Výsledky ve VaVaI jsou analyzovány jak na národní úrovni, tak i uvnitř ZČU, včetně porovnání se zahraničím. Výsledky VaVaI najdete na stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace.