Motivační systém

Více než 10 let funguje na ZČU motivační systém pro podporu tvůrčí činnosti, jehož cílem je motivovat pracovníky a studenty ZČU k zintenzivnění aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a podpořit excelenci VaV na ZČU. Podpora je určena jak pro akademické i vědecké pracovníky ZČU, absolventy doktorského studia, tak pro studenty – zejména doktorských studijních programů a navazujících magisterských programů.

TALENT – podpora studentů

Motivační systém, část TALENT podporuje talentované studenty ZČU, kteří se účastní výzkumných, vývojových, inovačních a dalších tvůrčích činností. Od roku 2012 bylo podpořeno 1366 žádostí celkovou částkou 9,5 mil. Kč.

Rok 2019 – rozděleno 1,05 mil. Kč a podpořeno 134 studentů (z toho 3 studenti bakalářského studia – Bc., 10 studentů navazujícího magisterského studia či magisterského studia – NMgr./Mgr., 121 studentů doktorského studia – DSP).

Rok 2018 – rozděleno 1,14 mil. Kč a podpořeno 124 studentů (z toho 10 Bc., 15 NMgr./Mgr., 99 DSP)

Rok 2017 – rozděleno 1,12 mil. Kč a podpořeno 156 studentů (z toho 8 Bc., 39 NMgr./Mgr., 109 DSP)

Rok 2016 – rozděleno 1,18 mil. Kč a podpořeno 181 studentů (z toho 24 Bc., 51 NMgr./Mgr., 106 DSP)

Rok 2015 – rozděleno 1,03 mil. Kč a podpořeno 143 studentů (z toho 14 Bc., 82 NMgr./Mgr., 47 DSP)

Rok 2014 – rozděleno 1,22 mil. Kč a podpořeno 182 studentů (z toho 34 Bc., 38 NMgr./Mgr., 110 DSP)

Zpět nahoru

POSTDOC – podpora absolventů DSP (doktorských studijních programů)

Motivační systém, část POSTDOC se zaměřuje na podporování absolventů doktorských studijních programů (do 3 let po absolvování), dosahujících vynikajících výsledků v oblasti výzkumu, vývoje a inovacích. Od roku 2009 bylo podpořeno přes 340 osob úhrnnou částkou přibližně 12,37 mil. Kč.

Rok 2019 – rozděleno 1,13 mil. Kč a podpořeno 22 postdoktorandů

Rok 2018 – rozděleno 1,12 mil. Kč a podpořeno 20 postdoktorandů

Rok 2017 – rozděleno 1,33 mil. Kč a podpořeno 27 postdoktorandů

Rok 2016 – rozděleno 1,42 mil. Kč a podpořeno 29 postdoktorandů

Rok 2015 – rozděleno 1,15 mil. Kč a podpořeno 21 postdoktorandů

Rok 2014 – rozděleno 1,73 mil. Kč a podpořeno 30 postdoktorandů

Zpět nahoru

RIV – podpora prestižních výsledků ve VaVaI

Motivační systém, část RIV podporuje dosahování prestižních výsledků ve výzkumu, vývoji a inovacích zaměstnanci a studenty ZČU. Od roku 2011 byla přerozdělena částka 42 mil. Kč, celkem se jednalo o více než 2 500 výsledků.

Rok 2019 – v rámci MS RIV vyplaceno 8,792 mil. Kč a oceněno 416 výsledků

Rok 2018 – v rámci MS RIV vyplaceno 5,674 mil. Kč a oceněno 379 výsledků

Rok 2017 – v rámci MS RIV vyplaceno 4,393 mil. Kč a oceněno 351 výsledků

Rok 2016 – v rámci MS RIV vyplaceno 3,608 mil. Kč a oceněno 335 výsledků

Rok 2015 – v rámci MS RIV vyplaceno 3,951 mil. Kč a oceněno 337 výsledků

Rok 2014 – v rámci MS RIV vyplaceno 5,887 mil. Kč a oceněno 237 výsledků

Zpět nahoru

Smluvní výzkum – podpora získávání zakázek smluvního výzkumu

Motivační systém, část Smluvní výzkum podporuje získávání zakázek smluvního výzkumu. Tato komponenta MS ZČU je zavedena od roku 2015.

Za poslední 4 roky bylo vyplaceno 701 tis. Kč. Tuto část Motivačního systému ZČU administruje odbor Transfer a smluvní výzkum.

Rok 2019 – podpořeno 161 osob celkovou částkou 249 tis. Kč

Rok 2018 – podpořeno 117 osob celkovou částkou 135 tis. Kč

Rok 2017 – podpořeno 172 osob celkovou částkou 188 tis. Kč

Rok 2016 – podpořeno 96 osob celkovou částkou 129  tis. Kč

Zpět nahoru

ERC – podpora podávání projektů v grantových schématech Evropské výzkumné rady (ERC) od r. 2017

Motivační systém, část ERC podporuje podávání projektů ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant nebo ERC Advanced Grant. Tato komponenta je zavedena od roku 2017. Tuto část Motivačního systému administruje Projektové centrum.

Prozatím nedošlo k přidělení podpory v rámci této komponenty.

Zpět nahoru

Programy vyhlašované Evropskou komisí – podpora podávání projektů

Motivační systém, část PROGRAMY Evropské unie, vyhlašované Evropskou komisí, podporuje podávání projektů výzkumu, vývoje a inovací, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu.
Tato komponenta MS ZČU je zavedena od roku 2015.

Za 5 let bylo vyplaceno téměř 1,6 mil. Kč. Tuto část Motivačního systému ZČU administruje Projektové centrum.

Rok 2019 – podpořeny 4 projekty částkou 492 tis. Kč

Rok 2018 – podpořeny 3 projekty částkou 398 tis. Kč

Rok 2017 – podpořen 1 projekt částkou 347 tis. Kč

Rok 2016 – podpořen 1projekt částkou 71 tis. Kč

Rok 2015 – podpořeny 3 projekty částkou 250 tis. Kč

Zpět nahoru