Specifický vysokoškolský výzkum - přehled

V rámci Specifického vysokoškolského výzkumu je na ZČU uskutečňována studentská grantová soutěž a studentská vědecká konference. U obou složek se jedná o podporu aktivit spojených s výzkumem prováděným studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.

2021

V roce 2021 byla rozdělena podora 68 projektů SGS v celkové výši 38,06 mil. Kč a v 1. kole 20 projektů SVK celkovou částkou 2,3 mil. Kč. Výhodnocení podaných žádostí naleznete níže v sekci Dokumenty.

2020

V roce 2020 bylo podpořeno celkem 66 projektů SGS celkovou částkou 37,36 mil. Kč a 20 projektů SVK celkovou částkou 1,63 mil. Kč.

2019

V roce 2019 bylo podpořeno celkem 78 projektů SGS celkovou částkou 38,34 mil. Kč a 19 projektů SVK celkovou částkou 2,05 mil. Kč.

2018

V roce 2018 bylo podpořeno celkem 81 projektů SGS celkovou částkou 39,15 mil. Kč a 23 projektů SVK celkovou částkou 2,1 mil. Kč

2017

V roce 2017 bylo podpořeno celkem 88 projektů SGS celkovou částkou 38,38 mil. Kč a 22 projektů SVK celkovou částkou 2,03 mil. Kč

2016

V roce 2016 bylo podpořeno celkem 85 projektů SGS celkovou částkou 39,18 mil. Kč a 23 projektů SVK celkovou částkou 2,18 mil. Kč

2015

V roce 2015 bylo podpořeno celkem 87 projektů SGS celkovou částkou 39,58 mil. Kč a 20 projektů SVK celkovou částkou 2,01 mil. Kč

2014

V roce 2014 bylo podpořeno celkem 92 projektů SGS celkovou částkou 38,13 mil. Kč a 23 projektů SVK celkovou částkou 2,08 mil. Kč

Dokumenty