ZAMĚŘENÍ A PODMÍNKY CENTRALIZOVANÉHO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU PRO ROK 2023

Výsledky budou zveřejněny v březnu 2024.