Úvodní foto web

Věda jako prostředek komunikace

PLZEŇ, 18. 10. 2023

...i věda má své vypravěče

Cílem konference je předestřít možnosti, které má akademická obec k dispozici v oblasti komunikace vědy. Smyslem projektu je srozumitelně a poutavě sdělit cílové skupině (akademičtí a vědečtí pracovníci a pracovnice ZČU, studující na ZČU, členky a členové oborových platforem v oblasti VaV, zástupci a zástupkyně partnerských institucí) význam komunikace vědy.

Záměrem celé akce je přiblížit cílové skupině (viz výše) důležitost komunikace vědy a zvýšit její kompetence v této oblasti. Důraz bude kladen mimo jiné na koordinaci komunikace vědy a výzkumu tak, aby nebyla výzkumná komunita fragmentována a aby byla efektivita nastavených komunikačních procesů zvýšena, zefektivněna.

Partneři akce

logo-vv
logo-forum
LOGO_CMYK-01
alevia 1

Akce je financována z rozpočtu statutárního města Plzně.

PUM