pc1-main

Projektové centrum

Základní informace

Projektové centrum zajišťuje administraci projektů řešených na ZČU. Poskytuje metodickou podporu řešitelům projektů, spravuje evidenci projektů a projektové dokumentace, vyhledává, zveřejňuje a upozorňuje součásti na příležitosti získání projektů. Rovněž má v gesci přípravu projektů celouniverzitního charakteru či strategického významu a zajišťuje jejich projektové řízení.