Psychologické poradenství

Psychologické služby Informačního a poradenského centra ZČU v Plzni jsou zaměřeny na první pomoc klientům, kteří řeší složitou životní situaci a nejsou si zcela jisti svým rozhodnutím.