Sociální poradenství

Služby v oblasti sociálního poradenství jsou především zaměřeny na poskytování informací k sociálním a ubytovacím stipendiím a vedení agendy s nimi spojené, výklad sociálních předpisů, podmínek zaměstnání během studia, řešení problematiky studentských rodin nebo poradenství pro zdravý životní styl. Studenti si sjednávájí konzultace s odbornými pracovníky poradny elektronicky. 

Pracovníci poradny jsou v kontaktu s posluchači se speciálními potřebami. Dále sledují nové metody, trendy a technické pomůcky, které ulehčují život handicapovaným studentům. Koordinují služby poskytované školou: osobní asistence, půjčovna technických pomůcek apod.

Okruhy problémů, které pracovníci poradny řeší

  • poradenství pro zdravý životní styl
  • výklad sociálních předpisů
  • možnost a podmínky zaměstnání během studia
  • problematika studentských rodin