Kontakt

Západočeská univerzita v Plzni
Odbor výzkumu, vývoje a transferu znalostí
Univerzitní 2732/8
301 00 Plzeň

Zaměstnanci