Motivační systém

Více než 20 let funguje na ZČU motivační systém pro podporu tvůrčí činnosti, jehož cílem je motivovat pracovníky a studenty ZČU k zintenzivnění aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a podpořit excelenci VaV na ZČU. Podpora je určena jak pro akademické i vědecké pracovníky ZČU, absolventy doktorského studia, tak pro studenty – zejména doktorských studijních programů a navazujících magisterských programů.

Bližší informace k MS ZČU jsou dostupné pro studenty a zaměstnance ZČU zde.

TALENT – podpora studentů

Motivační systém, část TALENT podporuje talentované studenty ZČU, kteří se účastní výzkumných, vývojových, inovačních a dalších tvůrčích činností. Od roku 2012 bylo podpořeno 1468 žádostí celkovou částkou přes 10 mil. Kč.

Od roku 2021 není tato část realizována z důvodu změnu účelu původního zdroje financování.

Rok 2020 - rozděleno 716 tis. Kč a podpořeno 102 studnetů (z toho 3 Bc., 16 NMgr./Mgr., 119 DSP).

Rok 2019 – rozděleno 1,05 mil. Kč a podpořeno 134 studentů (z toho 3 Bc., 10 NMgr./Mgr., 121 DSP).

Rok 2018 – rozděleno 1,14 mil. Kč a podpořeno 124 studentů (z toho 10 Bc., 15 NMgr./Mgr., 99 DSP).

Rok 2017 – rozděleno 1,12 mil. Kč a podpořeno 156 studentů (z toho 8 Bc., 39 NMgr./Mgr., 109 DSP).

Rok 2016 – rozděleno 1,18 mil. Kč a podpořeno 181 studentů (z toho 24 Bc., 51 NMgr./Mgr., 106 DSP).

Rok 2015 – rozděleno 1,03 mil. Kč a podpořeno 143 studentů (z toho 14 Bc., 82 NMgr./Mgr., 47 DSP).

Rok 2014 – rozděleno 1,22 mil. Kč a podpořeno 182 studentů (z toho 34 Bc., 38 NMgr./Mgr., 110 DSP).

Zpět nahoru

POSTDOC – podpora absolventů DSP (doktorských studijních programů)

Motivační systém, část POSTDOC se zaměřuje na podporování absolventů doktorských studijních programů (do 3 let po absolvování), dosahujících vynikajících výsledků v oblasti výzkumu, vývoje a inovacích.

Od roku 2021 není tato část realizována z důvodu změnu účelu původního zdroje financování.

V letech 2009 až 2022 bylo podpořeno přes 340 osob úhrnnou částkou přibližně 12,37 mil. Kč.

Rok 2020 -

Rok 2019 – rozděleno 1,13 mil. Kč a podpořeno 22 postdoktorandů

Rok 2018 – rozděleno 1,12 mil. Kč a podpořeno 20 postdoktorandů

Rok 2017 – rozděleno 1,33 mil. Kč a podpořeno 27 postdoktorandů

Rok 2016 – rozděleno 1,42 mil. Kč a podpořeno 29 postdoktorandů

Rok 2015 – rozděleno 1,15 mil. Kč a podpořeno 21 postdoktorandů

Rok 2014 – rozděleno 1,73 mil. Kč a podpořeno 30 postdoktorandů

Zpět nahoru

RIV – podpora prestižních výsledků ve VaVaI

Motivační systém, část RIV podporuje dosahování prestižních výsledků ve výzkumu, vývoji a inovacích zaměstnanci a studenty ZČU. Od roku 2011 byla přerozdělena částka 65 mil. Kč, celkem se jednalo o více než 3 500 výsledků.

Rok 2023 - v rámci MS RIV vyplaceno 4,371 mil. Kč a oceněno 190 výsledků

Rok 2022 – v rámci MS RIV vyplaceno 4,990 mil. Kč a oceněno 215 výsledků

Rok 2021 – v rámci MS RIV vyplaceno 4,482 mil. Kč a oceněno 194 výsledků

Rok 2020 – v rámci MS RIV vyplaceno 9,621 mil. Kč a oceněno 421 výsledků

Rok 2019 – v rámci MS RIV vyplaceno 8,792 mil. Kč a oceněno 416 výsledků

Rok 2018 – v rámci MS RIV vyplaceno 5,674 mil. Kč a oceněno 379 výsledků

 

Zpět nahoru

Smluvní výzkum – podpora získávání zakázek smluvního výzkumu

Motivační systém, část Smluvní výzkum podporuje získávání zakázek smluvního výzkumu. Tato komponenta MS ZČU je zavedena od roku 2015.

Za posledních 7 let roky bylo vyplaceno 2,189 mil. Kč. Tuto část Motivačního systému ZČU administroval odbor Transferu a smluvního výzkumu, od července 2022 přešla administrace na odbor Výzkum a vývoj.

Rok 2022 – podpořeno 92 osob celkovou částkou 538 tis. Kč

Rok 2021 – podpořeno 92 osob celkovou částkou 490 tis. Kč

Rok 2020 – podpořeno 115 osob celkovou částkou 460 tis. Kč

Rok 2019 – podpořeno 161 osob celkovou částkou 249 tis. Kč

Rok 2018 – podpořeno 117 osob celkovou částkou 135 tis. Kč

Rok 2017 – podpořeno 172 osob celkovou částkou 188 tis. Kč

Rok 2016 – podpořeno 96 osob celkovou částkou 129  tis. Kč

Zpět nahoru

ERC – podpora podávání projektů v grantových schématech Evropské výzkumné rady (ERC) od r. 2017

Motivační systém, část ERC podporuje podávání projektů ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant nebo ERC Advanced Grant. Tato komponenta je zavedena od roku 2017. Tuto část Motivačního systému administruje Projektové centrum.

Od roku 2021 není tato část realizována z důvodu změnu účelu původního zdroje financování.

Zpět nahoru

Programy vyhlašované Evropskou komisí – podpora podávání projektů

Motivační systém, část PROGRAMY Evropské unie, vyhlašované Evropskou komisí, podporuje podávání projektů výzkumu, vývoje a inovací, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu.
Tato komponenta MS ZČU je zavedena od roku 2015.

Za 5 let bylo vyplaceno téměř 1,6 mil. Kč. Tuto část Motivačního systému ZČU administruje Projektové centrum.

Od roku 2021 není tato část realizována z důvodu změnu účelu původního zdroje financování.

Rok 2019 – podpořeny 4 projekty částkou 492 tis. Kč

Rok 2018 – podpořeny 3 projekty částkou 398 tis. Kč

Rok 2017 – podpořen 1 projekt částkou 347 tis. Kč

Rok 2016 – podpořen 1projekt částkou 71 tis. Kč

Rok 2015 – podpořeny 3 projekty částkou 250 tis. Kč

Zpět nahoru