Transfer a duševní vlastnictví

Pečujeme o duševní vlastnictví ZČU, staráme se o přenos výsledků výzkumu a vývoje do sféry podniků a zároveň sloužíme jako spojovací článek mezi výzkumníky a komerčními partnery.