Grantová podpora studentů 2023

Pro letošní rok již byla finanční alokace určená na projekty GRAS vyčerpána. Nové návrhy lze podávat až v roce 2024. V ojedinělých případech se, prosím, obracejte na administrátorku soutěže.

Základní informace

Grantová podpora aktivit studentů (GRAS) finančně podporuje vzdělávací aktivity studentů, mezinárodní mobility, reprezentaci ZČU v oblasti kultury, sportu či sociální oblasti. Dále podporuje aktivity ke zkvalitnění studentského života na ZČU a propagaci dobrého jména ZČU v ČR i zahraničí.

Grantová podpora aktivit studentů je upravena směrnicí rektora č. 1R/2019.

Návrhy projektů se podávají prostřednictvím IS ZČU II.

Pro přihlášení použijete své Orion uživatelské jméno. Zobrazí se nástěnka IS ZČU II, v horní části vyberete „Moje projekty“  >  Nový projekt  > GRAS 2023.

Upozornění pro řešitele:

  • K projektům přikládejte jako přílohu celkové rozpočty projektu se specifikováním všech finančních zdrojů a s procentuálním vyjádřením podpory požadované z GRAS.
  • V případě žádosti o stipendia dokládejte k návrhu projektu kompletní jmenný seznam jednotlivých členů týmu s upřesněním jejich participace na projektu.
  • U podávaných projektů dodržujte náležitou jazykovou úroveň (gramatika, slovosled, formulace atd.).
  • Měřitelné výstupy vyjadřuje přesně a závazně (zcela nevhodné jsou formulace typu: bylo by úspěchem zvýšit počet lajků; chceme více lidí v publiku, odhadovaná návštěvnost je atd.). Měřitelné výstupy a jejich dodržení budou zohledňovány při závěrečném hodnocení projektu!
  • Objednávky – stačí zaslat e-mailem administrátorce projektu. Své požadavky co nejvíce konkretizujte, tj. přesné množství, doby trvání, začátek a místo akce, ceny s DPH i bez DPH, údaje o dodavateli atd. V případě jakýchkoliv nejasností prosím kontaktujte administrátorku.

Komise

doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D. (předseda) - prorektor pro koncepci
vzdělávání a záležitosti studujících
Ing. Lenka Pekárková - manažerka pro studentské organizace
ng. Jiří Fořt, Ph.D. - akademický pracovník navržený AS ZČU
Bc. Ján Mezuliánik - student navržený studentskou komorou AS ZČU
Bc. Anna Šochová - studentka navržená studentskou komorou AS ZČU