GRANTOVÁ PODPORA STUDENTŮ 2024

Základní informace

Grantová podpora aktivit studentů (GRAS) finančně podporuje vzdělávací aktivity studentů, mezinárodní mobility, reprezentaci ZČU v oblasti kultury, sportu či sociální oblasti. Dále podporuje aktivity ke zkvalitnění studentského života na ZČU a propagaci dobrého jména ZČU v ČR i zahraničí.

Grantová podpora aktivit studentů je upravena směrnicí rektora č. 1R/2019.

 Návrhy projektů se podávají prostřednictvím IS ZČU II.

Pro přihlášení použijete své Orion uživatelské jméno. Zobrazí se nástěnka IS ZČU II, v horní části vyberete „Moje projekty“  >  Nový projekt  > GRAS 2024.

Pro letošní rok již byla finanční alokace určená na projekty GRAS vyčerpána. Nové návrhy lze podávat v roce 2025.

Upozornění pro řešitele:

  • K projektům přikládejte jako přílohu celkové rozpočty projektu se specifikováním všech finančních zdrojů a s procentuálním vyjádřením podpory požadované z GRAS.
  • V případě žádosti o stipendia dokládejte k návrhu projektu kompletní jmenný seznam jednotlivých členů týmu s upřesněním jejich participace na projektu.
  • U podávaných projektů dodržujte náležitou jazykovou úroveň (gramatika, slovosled, formulace atd.).
  • Měřitelné výstupy vyjadřuje přesně a závazně (zcela nevhodné jsou formulace typu: bylo by úspěchem zvýšit počet lajků; chceme více lidí v publiku, odhadovaná návštěvnost je atd.). Měřitelné výstupy a jejich dodržení budou zohledňovány při závěrečném hodnocení projektu!
  • Objednávky – stačí zaslat e-mailem administrátorce projektu. Své požadavky co nejvíce konkretizujte, tj. přesné množství, doby trvání, začátek a místo akce, ceny s DPH i bez DPH, údaje o dodavateli atd.

V případě jakýchkoliv nejasností prosím kontaktujte projektovou manažerku.

Grantová komise GRAS

Ing. Ján Mezuliánik - předseda komise, student navržený studentskou komorou AS ZČU

Ing. Jiří Fořt, Ph.D. - akademický pracovník navržený AS ZČU

Michael Rubáš - student navržený studentskou komorou AS ZČU

Veronika Flieglová - studentka navržená studentskou komorou AS ZČU

Adéla Kubečková - studentka navržená studentskou komorou AS ZČU

 

Poradní hlas komise GRAS

Ing. Martina Landrgottová, MBA – projektová manažerka

Ing. Lenka Pekárková – manažerka pro studentské organizace