Ministerstva

 • Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
  • Centralizované rozvojové projekty
  • Inter-excellence II (NALEZNETE V KATEGORII MEZINÁRODNÍ)
  • Mobility (NALEZNETE V KATEGORII MEZINÁRODNÍ)
  • Společné programování „Kulturní dědictví a globální změny“ (JPICH)
  • Česko-Japonská spolupráce (NALEZNETE V KATEGORII MEZINÁRODNÍ)
  • Nadaná mládež
  • UNIS na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností pro veřejné vysoké školy
 • Ministerstvo kultury (MK)
  • Program NAKI III
  • Česká knihovna
  • Programy VISK a Knihovna 21. století
 • Ministerstvo zdravotnictví (MZ)
  • Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024–2030
  • Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče
  • Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
 • Ministerstvo zemědělství (MZe)
  • Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ
  • Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024–2032, ZEMĚ II
 • Ministerstvo vnitra (MV)
  • Bezpečnostní výzkum
 • Ministerstvo zahraničních věcí
  • Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích
  • Česko-polské fórum