Kontakt

Západočeská univerzita v Plzni
Odbor lidských zdrojů
Univerzitní 2732/8
301 00 Plzeň

Seznam kontaktních osob Odboru lidských zdrojů pro jednotlivé součásti ZČU naleznete v sekci Různé na stránce Dokumenty.

Zaměstnanci