Elektronické žádanky o pracovní volno

ZČU od 1. 6. 2023 zavádí elektronické schvalování žádostí o nepřítomnost a spouští aplikaci Žádanky o pracovní volno (eDovolenky), jako další krok k digitalizaci agendy a procesů.

Nově tak zaměstnanci/zaměstnankyně budou od 1. 6. 2023 žádat o dovolenou, neplacené volno, neplac. volno z důvodu péče o dítě od 3 do 4 let věku dítěte ELEKTRONICKY.

Aplikace eDovolenky je součástí Osobního portálu (stejně jako např. elektronický výplatní lístek či agenda cestovních příkazů) a od 1. 6. 2023 je dostupná jako Elektronická žádost o pracovní volno (dovolenka) přes Intranet - rozcestník.

Aplikace eDovolenky je k dispozici v českém i anglickém jazyce.

Návod k obsluze aplikace

 

Důležité informace

 • Dovolenou/nepřítomnost vždy předem schvaluje nadřízený zaměstnance/zaměstnankyně, případně je možné požádat o její storno. Více ve výše zmíněném návodu k obsluze.
 • O dovolenou je možné požádat nejpozději v tom kalendářním měsíci, ve kterém chce zaměstnanec/zaměstnankyně dovolenou čerpat, NELZE ŽÁDAT ZPĚTNĚ.
  • Příklad - o dovolenou na červenec příslušného roku je možné žádat s předstihem, např. v červnu, ale nejpozději však 31. 7.
 • Stejně jako u agendy cestovních příkazů si mohou zaměstnanci/zaměstnankyně nastavit své Asistenty, kteří pak mohou agendu v aplikaci eDovolenky za ně administrovat.
 • Pokud již zaměstnanci/zaměstnankyně doručili do mzdové účtárny žádosti o dovolenou např. na letní prázdniny 2023 na papírové žádance, není nutné duplikovat pro shodný termín žádost o dovolenou elektronicky.

Doporučujeme všem zaměstnancům a zaměstnankyním pečlivé pročtení i Nejčastějších dotazů, které naleznete pod tímto článkem.

Podpora:

Nejčastější dotazy

 1. Co mám dělat, když potřebuji dovolenou od pondělí do pátku a každý den chci čerpat jenom půlsměny? A mohu někde zadat kdy během pracovního dne si ony půlsměny vyberu?
 • V takovém případě (potřebujete půldenní dovolenou pro období delší než 2 dny celkem) vyplníte samostatné žádanky o dovolenou vždy po dvou dnech a zatrhnete „První den jen půlden“ a „Poslední den jen půlden“. Nebo si na každý takový půlden vytvoříte samostatnou žádanku.
 • Formulář neobsahuje časový údaj pro vymezení půlsměny, tuto informaci napište do pole Poznámka pro schvalovatele (textové pole).

 2.  Mohu si zadat žádost s předstihem

 • Ano, žádanku si můžete zadat s rozumným předstihem, ale už ji po předání ke schválení nemůžete upravovat. Pro změnu termínu žádosti o nepřítomnost je třeba původní žádost stornovat a poté zadat dovolenku novou.
 1. Mohu si požádat o dovolenou která zahajuje v jednom a končí v následujícím kalendářním měsíci?
 • Ano, avšak pro každý kalendářní měsíc využijte samostatnou žádanku.
 1. Mám více pracovních poměrů a dovolenou si chci vzít jen na jednom. Jak to udělám?
 • V žádance má každý pracovní poměr vlastní oddíl (světlemodrý obdélník s číslem pracovního poměru). Stačí, když u pracovních poměrů, kde danou dovolenou nechcete čerpat, odstraníte zatržítko v políčku „Požádat“.
 1. Co znamenají jednotlivé hodnoty dovolené v oddíle pracovního poměru v aplikaci eDovolenky?
 • Dovolená se počítá i vybírá v hodinách.
 • Oddíl obsahuje Nárok, Čerpáno, Žádosti, Zůstatek a Akt. žádanka. Nárok je předpočítaný nárok celoroční dovolené. Pokud se v průběhu roku změní výše úvazku, nárok na dovolenou je též přepočítán. Čerpáno jsou již vybrané (vyplacené) hodiny řádné dovolené aktuálního roku. Hodnota Žádosti udává součet hodin z vytvořených žádanek, jež ještě nejsou vyplacené. Zůstatek jsou hodiny, o které je ještě možno požádat. žádanka zobrazuje počet hodin, o které žádáte v aktuální žádance.
 1. Mohu v aplikaci eDovolenky zadat žádanku na dovolenou, která proběhla v minulém měsíci a která nebyla do aplikace zadaná?
 • Nemůžete. Dovolenku do minulého měsíce bohužel není možné zadat.
 1. Mám schválenou dovolenou, ale z důvodu mimořádné události (nemoc, OČR, pracovní cesta, aj.) nemohu na dovolenou nastoupit, co s tím?
 • Pokud je to možné, požádejte o storno takové dovolené. Pokud to vzhledem k mimořádným okolnostem možné není, individuálně s Vámi vše vyřeší Vaše mzdová účetní.
 1. Chci čerpat dovolenou v průběhu pracovní cesty, jak mám postupovat?
 • Takovou situaci je nutno řešit předem. Nejprve je nutné zadat si žádost o dovolenou a počkat na její schválení, teprve poté je nutné vyplnit cestovní příkaz s přerušením pracovní cesty (po dobu čerpání dovolené). Systém hlásí, že v době žádosti o pracovní cestu čerpáte dovolenou, ale je možné i přesto cestovní příkaz zadat. Vše také doporučujeme předem osobně konzultovat se svým nadřízeným.
 1. Aplikace mi nedovolí vytvořit žádost o dovolenou, přestože na výplatním lístku jí mám dostatek.
 • Na výplatním lístku se zobrazuje pouze nárok ponížený o proplacenou dovolenou. V tomto případě máte zřejmě zadáno již více žádanek, které dosud nebyly proplaceny, ale systém už s nimi počítá. Pokud požádáte o storno některé z budoucích žádanek, kapacita dovolené se Vám uvolní.
 • Schválené žádanky již obsahují hromadnou dovolenou dle rozhodnutí rektora č. 1R/2023, a Nárok uvedený v eDovolenky je o tuto žádost již ponížen (narozdíl od výplatního lístku).
 1. Jak si vyberu zbytkovou dovolenou za daný kalendářní rok, která je menší než směna či půlsměna?
 • O zbytkovou dovolenou (počet hodin, který nedosahuje půlsměnu či směnu) lze požádat v rámci poslední žádosti o dovolenou za příslušný kalendářní rok, kterou se dočerpají veškeré zůstatky dovolené.
 • O zbytek menší než celá směna, ale větší než půlsměna, si požádáte zadáním termínu dovolenky na celý den. Systém započítá pouze skutečný nárok v hodinách a zbytek směny/půlsměny bude započítán jako odpracovaný.
 • Stejně tomu bude, pokud je zbytek nároku menší než půlsměna, jen s rozdílem, že bude zatrženo „První den jen ½ směny“ či „Poslední den jen ½ směny“. 
 • Příklad: Mám 8-mi hodinový úvazek a zbytek je 18 hodin, tedy 2 směny a 2 hodiny. Do aplikace nastavím termín na 3 dny, ale u prvního či u druhého data zatrhnu požadavek na půlden. Do poznámky pro schvalovatele upřesním, ve kterém čase si půlsměnu vyberu.
 1. Na koho se mám obrátit, když v aplikaci nesouhlasí některé mé údaje nebo nerozumím některým hodnotám? A kam se mám obrátit, když aplikace nefunguje nebo její chování neodpovídá návodům?
 • Pro vysvětlení hodnot a pro vyjasnění případných nesrovnalostí ve výpočtu dovolené se obraťte na mzdovou účtárnu.
 • Pro nahlášení závady či chybného chování aplikace se obraťte na HelpDesk (helpdesk@zcu.cz).