Elektronický výplatní lístek

Elektronický výplatní lístek je k dispozici na intranetu ZČU:  ELEKTRONICKÝ VÝPLATNÍ LÍSTEK (Intranet - Rozcestník - Zaměstnanec - Elektronický výplatní lístek).

Všichni zaměstnanci, kteří mají ORION konto (a jsou v pracovním poměru, nebo mají dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti) mají možnost si výplatní lístky kdykoli prohlédnout, stáhnout (jako soubor), vytisknout.

Funkcionalita je zcela automatická, není nutné nic speciálního dělat (jen vyžaduje přihlášení přes ORION). Výplatní lístek je k dispozici v českém i anglickém jazyce.

Výplatní lístky budou zobrazeny za příslušný kalendářní měsíc vždy nejpozději ve standardním výplatním termínu.

První výplatní lístek bude touto formou k dispozici již za měsíc září 2022. (Poslední hromadná distribuce tištěných výplatních lístků proběhla za měsíc srpen 2022 a nebude již nadále pokračovat.)

Informace k dané funkcionalitě včetně návodu na používání jsou k dispozici  na stránkách uživatelské podpory ZČU

Výhody elektronického výplatního lístku:

  • kdykoli lze vidět, stáhnout, vytisknout;
  • díky elektronizaci každý zaměstnanec vidí své výplatní lístky od 1.1.2022 nebo od začátku svého pracovního poměru, pokud nastal po tomto datu

Pokud zaměstnanec nemá na svém pracovišti přístup k výpočetní technice, je možné pro náhled, stažení či tisk výplatního lístku (na náklady zaměstnavatele) použít veřejné kiosky nebo veřejné učebny CIV

Pokud by se Vám cokoli technicky nedařilo, je Vám k dispozici helpdesk: operator@service.zcu.cz

Pokud zaměstnanec ORION konto nemá a:

  • má uzavřen pracovní poměr - v odůvodněných případech (zejména pro manuální pracovníky) bude zachována distribuce výplatního lístku jako dosud, a tedy vytištěný v listinné podobě;
  • pracuje na základě Dohody o provedení práce nebo Dohody o pracovní činnosti - stejně jako dosud jsou v těchto případech výplatní lístky vydávány v souladu se zákonem na vyžádání, v tištěné podobě. V případě pravidelného požadavku doporučujeme u těchto zaměstnanců ORION konto zřídit a výplatní páska by tak byla k dispozici automaticky.

---

Pokud byste čemukoli na svém výplatním lístku nerozuměli, obraťte se na svoji mzdovou účetní - Odbor lidských zdrojů - Oddělení mzdová účtárna.