Benefity pro zaměstnance ZČU

Pro zaměstnance jsou na ZČU dostupné následující benefity a výhody:

Zvýhodněné ceny produktů DATART

Zaměstnanci a zaměstnankyně ZČU mohou prostřednictvím kódu VIPZCU23 využívat zvýhodněných cen na produkty DATART.

Kód je univerzální a zaměstnaní ho používají soukromě ve vlastním přihlášení na stránkách DATART.CZ. Více informací je k dispozici v přiloženém letáčku.

Nabídka UniCredit Bank pro zaměstnance ZČU

Hlavním benefitem je možnost získání:

  • 500 Kč měsíčně za nový účet
  • termínované vklady pro období 1, 3 a 6 měsíců se zvýhodněním +0,20 % p.a. (platí i pro klienty Bank at Work před rokem 2024)
  • výhody ostatních produktů, jako jsou hypotéky, spotřebitelské úvěry či investice

Nabídka v tomto znění je platná do 30. 6. 2024
Detailní podmínky kampaně naleznete na stránkách www.unicreditbank.cz/bankatwork a na uvedeném letáku.

Rekondiční pobyty 2024

Zaměstnanci a zaměstnankyně Západočeské univerzity v Plzni mohou využít nabídky Ensana Health Spa Hotels Mariánské Lázně.

  • nabídka platí i pro doprovod zaměstnance
  • při rezervaci pobytu je nutné uvést, že jste zaměstnancem/zaměstnankyní ZČU
  • kontaktní osoba pro rezervace a dotazy: Mgr. Radek Hovorka, rhovorka@cz.ensanahotels.com, tel.: 354 655 508
  • informace o cenách a aktuální nabídce je uvedena v přiloženém letáčku

Dotované stravování a stravenky

ZČU poskytuje zaměstnancům příspěvek na stravování na:

  • hlavní jídlo ve stravovacích zařízeních SKM, nebo
  • elekronickou stravenku ve formě kreditu na MultiPass Card/Pluxee.

Jídelní lístky a ceny jídel naleznete na stránkách menzy Bory a menzy Kollárova

Flexi poukázky

Pokud jste zaměstnancem ZČU bez přerušení 3 roky a více a pokud je výše vašeho pracovního úvazku v průměru nejméně 0,75, máte nárok na Flexi poukázky. Výše příspěvku je na každý rok stanovena rozhodnutím rektora, vydaným do 30. 9. daného roku.

Last minute vstupné do Divadla J. K. Tyla v Plzni

Díky takzvanému Studentskému last minute mohou studenti i zaměstnanci ZČU pořídit s JIS kartou vstupenky na vybraná představení za zvýhodněnou cenu od 50 do 100 Kč. Divadlo J. K. Tyla vybírá představení z činohry, opery, baletu i muzikálu, aktuální seznam najdete na webu DJKT.

Služební byt

Jakožto zaměstnanec ZČU můžete požádat o služební byt, který je zaměstnancům přidělován na základě pravidel popsaných ve směrnici rektora Správa a provoz služebních bytů. Více informací o služebních bytech a o postupu při přidělování služebního bytu zaměstnancům ZČU najdete na stránkách Provozu a služeb.

Dovolená

Dovolená na zotavenou je pro neakademické zaměstnance stanovena na 6 týdnů v kalendářním roce, pro akademické pracovníky na 8 týdnů v kalendářním roce.

Sociální příspěvek

Zaměstnanci, který se ocitl v tíživé sociální, životní nebo finanční situaci, lze poskytnout sociální příspěvek. Postup poskytnutí příspěvku je uveden v příslušné  směrnici rektora č. 30/2008 Bližší podmínky použití prostředků sociálního fondu.

Jazykové vzdělávání

Jazykové vzdělávání na univerzitě zajišťuje Ústav jazykové přípravy. V průběhu roku nabízí kurzy pro zaměstnance a v létě se můžete zúčastnit Mezinárodní letní jazykové školy. V rámci Ústavu jazykové přípravy funguje také americké centrum US Point, které pořádá konverzační klub, v němž můžete procvičovat své znalosti angličtiny, případně se účastnit seminářů a různých kulturních akcí.

Další vzdělávání

Pro zaměstnance ZČU je rovněž připravena široká nabídka on-line i prezenčních kurzů se zaměřením na profesní růst a osobní rozvoj. Kompletní nabídku kurzů naleznete na webu Oddělení celoživotního a distančního vzdělávání.

Mobilní telefon, zvýhodněný mobilní tarif

O přidělení mobilního telefonu a o jeho využití i pro soukromé účely rozhoduje váš nadřízený. V případě, že k vaší pozici mobilní telefon nenáleží, zjistěte si u svého nadřízeného možnost využití výhodného mobilního tarifu našeho smluvního operátora.

Mateřská škola pro děti zaměstnanců ZČU

Univerzitní školka, jejímž provozovatelem je Mateřská škola kardinála Berana Plzeň, sídlí v budově vysokoškolských kolejí v Baarově ulici a pojme celkem 38 dětí. Standardní režim mateřské školy, jednotlivé třídy i veškeré kontaktní informace jsou Vám k dispozici na webových stránkách Mateřské školy kardinála Berana Plzeň.

Knihovny ZČU

Zaměstnanci ZČU mohou využívat ve všech knihovnách tyto služby: výpůjčky knih, časopisů a e-knih, meziknihovní výpůjčky, rešeršní služby a nákup knih. Podrobné informace ohledně otevírací doby jednotlivých poboček a dalších služeb knihovny naleznete na webových stránkách Univerzitní knihovny.

Sportování pro zaměstnance

ZČU poskytuje zaměstnancům možnost účastnit se bezplatných nebo cenově zvýhodněných sportovních aktivit z nabídky katedry tělesné výchovy a sportu. Zároveň je na katedře tělesné výchovy a sportu zaměstnancům k dispozici půjčovna sportovních potřeb. Více informací najdete na stránkách katedry.

Hlídané parkoviště

Dalším z benefitů je možnost využití hlídaného parkoviště. Hlídané parkoviště se nachází vedle budovy rektorátu. Pravidla pro parkování na hlídaném parkovišti je možné najít na stránkách Provozu a služeb.

Akce pro zaměstnance

ZČU pořádá řadu akcí, na které jsou zváni zaměstnanci i studenti. Bližší informace o plánovaných akcích najdete na portálu info.zcu.cz a univerzitním intranetu.