Benefity pro zaměstnance ZČU

Pro zaměstnance jsou na ZČU dostupné následující benefity a výhody:

Dotované stravování a stravenky

ZČU poskytuje zaměstnancům příspěvek na stravování na:

  • hlavní jídlo ve stravovacích zařízeních SKM, nebo;
  • elekronickou stravenku ve formě kreditu na Pluxee.

Jídelní lístky a ceny jídel naleznete na stránkách menzy Bory a menzy Kollárova

Flexi poukázky

Příspěvek získáte automaticky, pokud jste zaměstnancem ZČU bez přerušení 3 roky a více a pokud je výše vašeho pracovního úvazku v průměru nejméně 0,75. Rozhodným dnem pro stanovení nároku je každoročně 30. 9. Výše příspěvku je pak stanovena rozhodnutím rektora, které je obvykle v průběhu listopadu uveřejněno na legislativa.zcu.cz. Flexi poukázky jsou připsány na kartu Pluxee do části Flexi (Volný čas) po vydání rozhodnutí rektora. 

Penzijní spoření/připojištění

Příspěvek může získat zaměstnanec/zaměstnankyně v pracovním poměru v délce trvání min. 1 rok, s průměrným týdenním úvazkem min. 0,75, který/která má sjednáno doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění s vlastním vkladem min. 300,- Kč měsíčně a který/která o příspěvek požádá.

Žádost je nutné podat na předepsaném formuláři (viz tiskopisy.zcu.cz, sekce OHR - Různé) a doručit ji včetně potřebných příloh na benefity@rek.zcu.cz nebo na Oddělení mzdové účtárny. Podmínky pro poskytování příspěvku upravuje Směrnice rektora č. 29R/2022. Podrobnější informace k poskytování a čerpání příspěvku jsou Vám k dispozici zde.

Last minute vstupné do Divadla J. K. Tyla v Plzni

Díky takzvanému Studentskému last minute mohou studenti i zaměstnanci ZČU pořídit s JIS kartou vstupenky na vybraná představení za zvýhodněnou cenu od 50 do 100 Kč. Divadlo J. K. Tyla vybírá představení z činohry, opery, baletu i muzikálu, aktuální seznam najdete na webu DJKT.

Služební byt

Jakožto zaměstnanec ZČU můžete požádat o služební byt, který je zaměstnancům přidělován na základě pravidel popsaných ve směrnici rektora Správa a provoz služebních bytů. Více informací o služebních bytech a o postupu při přidělování služebního bytu zaměstnancům ZČU najdete na stránkách Provozu a služeb.

Dovolená

Dovolená na zotavenou je pro neakademické zaměstnance stanovena na 6 týdnů v kalendářním roce, pro akademické pracovníky na 8 týdnů v kalendářním roce.

Sociální příspěvek

Zaměstnanci, který se ocitl v tíživé sociální, životní nebo finanční situaci, lze poskytnout sociální příspěvek. Postup poskytnutí příspěvku je uveden v příslušné  směrnici rektora č. 30/2008 Bližší podmínky použití prostředků sociálního fondu.

Jazykové vzdělávání

Jazykové vzdělávání na univerzitě zajišťuje Ústav jazykové přípravy. V průběhu roku nabízí kurzy pro zaměstnance a v létě se můžete zúčastnit Mezinárodní letní jazykové školy. V rámci Ústavu jazykové přípravy funguje také americké centrum US Point, které pořádá konverzační klub, v němž můžete procvičovat své znalosti angličtiny, případně se účastnit seminářů a různých kulturních akcí.

Další vzdělávání

Pro zaměstnance ZČU je rovněž připravena široká nabídka on-line i prezenčních kurzů se zaměřením na profesní růst a osobní rozvoj. Kompletní nabídku kurzů naleznete na webu Oddělení celoživotního a distančního vzdělávání.

Mobilní telefon, zvýhodněný mobilní tarif

O přidělení mobilního telefonu a o jeho využití i pro soukromé účely rozhoduje váš nadřízený. V případě, že k vaší pozici mobilní telefon nenáleží, zjistěte si u svého nadřízeného možnost využití výhodného mobilního tarifu našeho smluvního operátora.

Mateřská škola pro děti zaměstnanců ZČU

Univerzitní školka, jejímž provozovatelem je Mateřská škola kardinála Berana Plzeň, sídlí v budově vysokoškolských kolejí v Baarově ulici a pojme celkem 38 dětí. Standardní režim mateřské školy, jednotlivé třídy i veškeré kontaktní informace jsou Vám k dispozici na webových stránkách Mateřské školy kardinála Berana Plzeň.

Knihovny ZČU

Zaměstnanci ZČU mohou využívat ve všech knihovnách tyto služby: výpůjčky knih, časopisů a e-knih, meziknihovní výpůjčky, rešeršní služby a nákup knih. Podrobné informace ohledně otevírací doby jednotlivých poboček a dalších služeb knihovny naleznete na webových stránkách Univerzitní knihovny.

Sportování pro zaměstnance

ZČU poskytuje zaměstnancům možnost účastnit se bezplatných nebo cenově zvýhodněných sportovních aktivit z nabídky katedry tělesné výchovy a sportu. Zároveň je na katedře tělesné výchovy a sportu zaměstnancům k dispozici půjčovna sportovních potřeb. Více informací najdete na stránkách katedry.

Hlídané parkoviště

Dalším z benefitů je možnost využití hlídaného parkoviště. Hlídané parkoviště se nachází vedle budovy rektorátu. Pravidla pro parkování na hlídaném parkovišti je možné najít na stránkách Provozu a služeb.

Akce pro zaměstnance

ZČU pořádá řadu akcí, na které jsou zváni zaměstnanci i studenti. Bližší informace o plánovaných akcích najdete na portálu info.zcu.cz a univerzitním intranetu.

Zvýhodněné ceny produktů DATART

Zaměstnanci a zaměstnankyně ZČU mohou prostřednictvím kódu VIPZCU23 využívat zvýhodněných cen na produkty DATART.

Kód je univerzální a zaměstnaní ho používají soukromě ve vlastním přihlášení na stránkách DATART.CZ. Více informací je k dispozici v přiloženém letáčku.

Nabídka UniCredit Bank pro zaměstnance ZČU

Hlavním benefitem je možnost získání:

  • 500 Kč měsíčně za nový účet;
  • termínované vklady pro období 1, 3 a 6 měsíců se zvýhodněním +0,20 % p.a. (platí i pro klienty Bank at Work před rokem 2024);
  • výhody ostatních produktů, jako jsou hypotéky, spotřebitelské úvěry či investice.

Nabídka v tomto znění je platná do 30. 6. 2024.
Detailní podmínky kampaně naleznete na stránkách www.unicreditbank.cz/bankatwork a na uvedeném letáku.

Rekondiční pobyty 2024

Zaměstnanci a zaměstnankyně Západočeské univerzity v Plzni mohou využít nabídky Ensana Health Spa Hotels Mariánské Lázně.

  • nabídka platí i pro doprovod zaměstnance;
  • při rezervaci pobytu je nutné uvést, že jste zaměstnancem/zaměstnankyní ZČU;
  • kontaktní osoba pro rezervace a dotazy: Mgr. Radek Hovorka, rhovorka@cz.ensanahotels.com, tel.: 354 655 508;
  • informace o cenách a aktuální nabídce je uvedena v přiloženém letáčku.