Aktuality

 • od konce března bude možné přihlášení do Pluxee účtu pouze prostřednictvím Pluxee Connect;
 • návod na převedení Pluxee účtu na Pluxee Connect  je k dispozici níže.

Nárok na příspěvek na stravování, nárok na poukázky pro volný čas

Nárok na příspěvek na stravování je ukotven ve směrnici rektora 34R/2018, která je dostupná na legislativa.zcu.cz. Elektronické stravenky se za příslušný kalendářní měsíc připisují na stravenkové karty po uzávěrce mezd, v období výplatních termínů ZČU.

Nárok na příspěvek na kulturní, sportovní, rekreační, ozdravné, společenské a jiné akce je ukotven ve směrnici rektora 30R/2008, která je dostupná na legislativa.zcu.cz. Poukázky na volný čas se na kartu připisují jednorázově, obvykle v listopadu.

Vydání karty Pluxee

Pluxee v sobě kumuluje 2 druhy karet - kartu Gastro (stravenky) a kartu Flexi (volný čas)

 • Vydání karty
  • pro část Gastro – na základě podpisu Dohody o srážkách ze mzdy (viz níže);
  • pro část Flexi – nová karta je vydána automaticky, jakmile zaměstnanci vznikne na poukazy pro volný čas nárok (vyhodnocuje se vždy ke 30.9. kalendářního roku) a pokud ještě nemá kartu s částí Gastro. Pokud již zaměstnanec má kartu pro část Gastro, část volný čas se pouze na kartu do části Flexi připíše.
 • Část GASTRO (stravenky)
  • pro vydání karty Gastro (stravenky) je nutné podepsat Dohodu o srážkách ze mzdy – stravenková karta. Dohodu podepíše zaměstnanec na svém pracovišti a je nutné ji doručit na OHR. Formulář dohody je k dispozici na tiskopisy.zcu.cz.;
  • karta je vydána zaměstnanci až s připsáním prvního kreditu na stravenkovou kartu. Nárok na připsání kreditu (elektronických stravenek) vzniká za každý pracovní den, kdy zaměstnanec odpracoval minimálně 4 hodiny a neodebral zároveň dotované jídlo v menze, nebyl v pracovní neschopnosti, na mateřské/rodičovské dovolené, dovolené na zotavenou, služební cestě, OČR, apod., viz výše uvedená směrnice;
  • kartu obdrží zaměstnanec proti podpisu na svém pracovišti nebo na OHR. Po dohodě s příslušnými pracovišti ZČU, které nemají sídlo v kampusu na Borech, může být interní poštou karta zaslána na pokladnu v budově FPR, sady Pětatřicátníků 320/14.

 

 

Aktivace a používání karty Pluxee

S vydáním nové karty obdržíte průvodní dopis a informační letáček. Průvodní dopis NEVYHAZUJTE, obsahuje bezpečnostní kód karty, který budete potřebovat při zřízení účtu Pluxee Connect, při komunikaci s operátorem informační linky, apod.

Pokud se Vám cokoli nedaří, kontaktujte informační linku Pluxee: + 420 233 113 435, info@pluxeegroup.com

 • Aktivace část GASTRO
  • aktivace probíhá první platbou, kterou je nutné provést kontaktním způsobem a zadat si vlastní zvolený PIN;
  • každá další transakce již může probíhat bezkontaktně (jako standardní platební kartou, s PINem nad 500,- Kč).
 • Aktivace část FLEXI
  • aktivace probíhá první platbou, kterou je nutné provést kontaktním způsobem a zadat si vlastní zvolený PIN (může/nemusí být stejný jako pro část Gastro);
  • v případě karty Flexi musí každá jednotlivá platba probíhat vždy kontaktně (vložení karty do terminálu a zadání PINu), bezkontaktní platba je možná pouze pro část Gastro - jedná se o technologickou záležitost karet, kterou nelze ovlivnit.
 • Společné informace pro část Gastro i Flexi
  • při platbě v provozovně terminál rozpozná, zda se jedná o platbu Gastro nebo Flexi (Volný čas) a uplatní se příslušný kredit;
  • výše kreditu pro obě části karty je dostupná v účtu Pluxee Connect.

Platnost kreditu (Gastro i Flexi)

Platnost elektronických stravenek/poukázek je až 16 měsíců (nové elektronické stravenky platí vždy od 1. září a ztrácejí platnost k 31. prosinci následujícího roku):

 • prostředky připsané na kartu od 1. 1. do 31. 8. platí vždy do konce téhož roku;
 • prostředky připsané na kartu 1. 9. do 31. 12. platí do konce roku následujícího.

Při transakcích kartou se automaticky čerpají nejstarší prostředky na účtu. Informaci o konci platnosti svých elektronických stravenek/poukázek naleznete v detailech ve svém Pluxee Connect.

Aplikace Pluxee Connect, Pluxee v mobilu

Pluxee Connect slouží pro správu Vaší stravenkové karty, kontrolu výše kreditu, apod.

Vše ke zřízení Pluxee Connect (ke kterému potřebujete e-mail a bezpečnostní kód z průvodního dopisu) je k dispozici na stránkách www.pluxee.cz, případně je Vám k dispozici infolinka Pluxee: +420 233 113 435.

Nápověda a přehled dalších nejčastějších dotazů a odpovědí k Pluxee Connect.

Vše můžete mít také v mobilu, stačí si stáhnout aplikaci, která je k dispozici pro GooglePlay, AppStore, AppGalery.

Platba kartou Pluxee – Gastro

Seznam provozoven, které přijímají kartu Pluxee, naleznete na stránkách Pluxee.

Pokud v seznamu chybí Vaše oblíbená restraurace, provozovna, můžete dát podnět pro její oslovení přímo Pluxee.

Na základě řady dotazů byla rozšířena možnost používání stravenkové karty i do bufetů a menz ZČU. Stravenková karta je akceptována v těchto provozovnách v rámci ZČU:

 • Menza 1, Kollárova 19;
 • Menza 4, Univerzitní 12;
 • Kavárna UK, Univerzitní 18;
 • Internetová kavárna – NTIS, Technická 8;
 • Campus café, Univerzitní 22.          

Podpora a pomoc, když se něco nepovede 

 • zapomenutý PIN: Pokud zapomenete PIN, v Pluxee Connect nebo v mobilní aplikaci Pluxee provedete reset PIN kódu a následně si na platebním terminálu při dalším placení (přes kontaktní transakci) nastavíte nový PIN kód. V případě změny PIN kódu postupujete úplně stejně, případně je Vám k dispozici infolinka Pluxee: 233 113 435, Po – Pá 8.00–17.00.
 • ztráta karty: Pokud kartu ztratíte, doporučujeme ji ihned v Pluxee Connect zablokovat a požádat o vydání nové, popř. kontaktujte infolinku Pluxee 233 113 435, Po – Pá 8.00–17.00.
 • kontaktní e-mail na Odbor lidských zdrojů: strkarta@rek.zcu.cz.

Jak fungují srážky ze mzdy za stravování a připisování na kartu?

Všem zaměstnancům, kteří mají platnou dohodu o srážkách ze mzdy, se strhává ze mzdy částka za konzumaci jídel na nápojů ve stravovacích zařízeních ZČU a také příspěvek zaměstnance na elektronické stravenky (za neodebraná jídla v menze).

 • zaměstnavatel přispívá 44 Kč / stravenku či dotovaný oběd;
 • zaměstnanec přispívá 36,- Kč / stravenku.

Příklad výpočtu:

 • kalendářní měsíc má 23 prac. dnů, z toho např.: 5x odebraný dotovaný oběd v menze, 5x nemoc, 3x dovolená; tzn. 23 – 5 – 5 – 3 = 10; na stravenkové kartě bude za měsíc březen 10 x 80 Kč = 800 Kč (příspěvek zaměstnavatele činí 44 Kč / 1 den, tzn. 440 Kč; zaměstnanec přispívá 36 Kč / 1 den formou srážky ze mzdy, tzn. 360 Kč). Ze mzdy se srazí i doplatek zaměstnance za 5x odebraný oběd v menze.

ISKAM (přehled konzumace ve stravovacích zařízeních ZČU)

Každý zaměstnanec, který používá JIS kartu se může pomocí svého orion účtu přihlásit do ISKAMu: https://iskam-web.zcu.cz  (na tento odkaz se lze dostat i ze stránek SKM: https://skm.zcu.cz/cs/ v horním menu ikona se zámečkem ISKAM) a ověřit si tak, svoji konzumaci jídel a nápojů ve stravovacích zařízeních ZČU.

Po přihlášení do ISKAMu: v horním menu v sekci ÚČET-KONTA-HLAVNÍ ÚČET se zobrazí ikonka (obrázek) "oka", která umožní náhled na stravovací účet ISKAMu příslušného zaměstnance, i export dat do excelu.

VRÁCENÍ ZŮSTATKU Z JIS KARTY: zaměstnanci mohou požádat o vrácení zůstatku z JIS karty na pokladně v menze nebo mohou využít formulář  "Žádost o vrácení kauce" a nechat si zaslat zůstatek z JIS karty na bankovní účet. Vyplněný (příjmení, jméno, částka, rodné číslo, číslo účtu, kód banky) a podepsaný formulář stačí naskenovat a poslat na e-mail gvostrac@skm.zcu.cz.

Multi Pass Card/Pluxee je vydávána zdarma.

Nejčastější dotazy

Jaké jsou výhody Pluxee?

Výhody používání karty Pluxee pro zaměstnance jsou detailně popsané na webu společnosti Pluxee.

Co musím udělat pro nahrání elektronických stravenek?

Pokud máte podepsanou Dohodu o srážkách ze mzdy, nemusíte dělat nic. Elektronické stravenky se vám na kartu připíšou automaticky a zároveň se vám částka odpovídající doplatku zaměstnance strhne ze mzdy (při hodnotě stravenky 80 Kč činí doplatek zaměstnance 36 Kč na jednu stravenku). Není tedy třeba chodit kvůli tomu na pokladnu ani činit jiné kroky.

Jak zjistím zůstatek na kartě?

Doporučujeme zřídit si účet Pluxee Connect, který můžete ovládat i z mobilu. Po přihlášení do účtu budete mít přehled o aktuálním zůstatku i provedených platbách stejně jako u klasické platební karty.

Můžu z karty vybrat hotovost?

Ze stravenkové karty hotovost vybrat nelze. Kartu můžete použít pouze k úhradě v partnerských provozovnách.

Můžu na kartě tzv. „jít do mínusu“?

Ne, to není možné. Kartu lze používat pouze do výše aktuálního zůstatku, který není možné přečerpat. Výši zůstatku si ověříte v účtu Pluxee Connect.

Ztratil jsem kartu, co mám dělat?

Je nutné kartu zablokovat, abyste nepřišli o nahrané stravenky. Blokaci karty provedete ve svém osobním účtu, v mobilní aplikaci nebo prostřednictvím infolinky – podrobné informace jsou k dispozici na stránkách společnosti Pluxee.

Moje oblíbená provozovna (obchod, restaurace apod.) není v seznamu na stránkách Pluxee – co s tím?

Dejte podnět společnosti Pluxee, která se pokusí provozovnu zařadit do sítě svých partnerů.

Kde se dozvím více informací ke kartě Pluxee

Kontaktujte zákaznickou linku Pluxee 233 113 435 (v pracovní dny od 8 do 17 hod.) nebo napište na e-mail info.cz@pluxeegroup.com

Jak si ověřím kredit na kartě, když nemám chytrý telefon a nevyužívám ani internet?

V takovém případě stačí zavolat na infolinku Pluxee: 233 113 435, zde zadáte ( i např. přes tlačítkový telefon) číslo stravenkové karty a automat Vám okamžitě sdělí zůstatek na kartě.