AKTUÁLNÍ STAV ÚČTU V ISKAMu

Kolik jsem za příslušný měsíc projedl/a ( v menze, bufetu, kavárně,...ZČU) ? Jak vysoká bude moje srážka ze mzdy za stravné?

Každý zaměstnanec, který používá JIS kartu se může pomocí svého orion účtu přihlásit do ISKAMu: https://iskam-web.zcu.cz  (na tento odkaz se lze dostat i ze stránek SKM: https://skm.zcu.cz/cs/ v horním menu ikona se zámečkem ISKAM)

Po přihlášení do ISKAMu: v horním menu v sekci ÚČET-KONTA-HLAVNÍ ÚČET se zobrazí ikonka (obrázek) "oka", která umožní náhled na stravovací účet ISKAMu příslušného zaměstnance, i export dat do excelu.

Nepřehlédněte

Distribuce a aktivace stravenkové karty

V úterý 12. dubna byla zahájena distribuce stravenkových karet na jednotlivé součásti. Každý zaměstnanec, který má na vydání stravenkové karty nárok, obdrží kartu proti podpisu na svém pracovišti.

Vzor dopisu a informačního letáčku, který obdržíte společně s kartou v obálce, je k dispozici ke stažení zde na webu OHR.

 Informace k aktivaci a používání karty uvádíme formou otázek a odpovědí:

 

Kolik peněz mám na kartě?

Mohou nastat dva případy:

 • Na kartě je obnos, který odpovídá počtu dnů, za které zaměstnanci v březnu 2022 vznikl nárok na stravenku (tzn. počet dnů, kdy zaměstnanec neodebral jídlo v menze a zároveň nebyl nemocen, nebyl na OČR, nebyl na služební cestě, nebyl na dovolené, apod.) x 80 Kč / den.  

         Příklad: březen 2022 má 23 prac. dnů, z toho např.: 5x odebraný dotovaný oběd v menze, 5x nemoc, 3x dovolená; tzn. 23 – 5 – 5 – 3 = 10; na stravenkové kartě bude za měsíc březen 10 x 80 Kč = 800 Kč (příspěvek zaměstnavatele činí 44 Kč / 1 den, tzn. 440 Kč; zaměstnanec přispívá 36 Kč / 1 den formou srážky ze mzdy, tzn. 360 Kč).

 • Na kartě je 1 Kč v případě, že za březen 2022 nevznikl zaměstnanci nárok na stravenky (zaměstnanec se každý den stravoval v menze, popř. ve dnech, kdy se nestravoval, byl nemocen, na OČR, na služební cestě, na dovolené…). Jakmile v dalším kalendářním měsíci vznikne zaměstnanci nárok na stravenky, na kartu se automaticky nahraje. Nároky se na karty připisují vždy až po uzávěrce mezd, tzn. další připsání bude kolem poloviny května 2022.

 

Jak mám kartu aktivovat před prvním použitím?

Kartu není nutné speciálně aktivovat. K aktivaci karty dojde automaticky při první platbě, která musí být provedena kontaktním způsobem (kartu je nutné zasunout do platebního terminálu). V rámci této první platby si také nastavíte a zvolíte svůj PIN. PIN musí být čtyřmístný.

 

Co když zapomenu PIN ke stravenkové kartě?

Pokud zapomenete PIN, v Sodexo Osobním účtu nebo v mobilní aplikaci Sodexo účet provedete reset PIN kódu a následně si na platebním terminálu při dalším placení (přes kontaktní transakci) nastavíte nový PIN kód. V případě změny PIN kódu postupujete úplně stejně.

Pokud si nevíte rady, je Vám k dispozici infolinka Sodexo: 233 113 435.

 

Jaké jsou limity pro platbu kartou Sodexo?

Sodexo kartou můžete v oblasti stravování platit v podstatě bez omezení. Jen z technických důvodů je nastavena maximální možná denní útrata v celkové výši 20 000 Kč.

U volnočasových benefitů není limit nastaven žádný. Je tedy možné platit do výše zůstatku na účtu. Jediné omezení se týká plateb za cestování a rekreaci, kde z důvodu respektování platné legislativy je nastaven roční kumulativní limit ve výši 20 000 Kč u jednoho zaměstnavatele.

 

Do kdy musím utratit elektronické stravenky, aby mi nepropadly? A kde zjistím, kdy končí jejich platnost?

Platnost elektronických stravenek je až 16 měsíců (nové elektronické stravenky platí vždy od 1. září a ztrácejí platnost k 31. prosinci následujícího roku)

 • prostředky nabité od 1. 1. do 31. 8. platí vždy do konce téhož roku
 • prostředky nabité od 1. 9. do 31. 12. platí do konce roku následujícího

Při transakcích kartou se automaticky čerpají nejstarší prostředky na účtu. Informaci o konci platnosti svých elektronických stravenek naleznete v detailech stravování ve svém Sodexo Osobním účtu.

 

Jak zjistím, kolik peněz mám aktuálně na stravenkové kartě?

 • V Sodexo účtu: zde je možné v nastavení účtu zadat také volbu zasílání informací zůstatku na váš e-mail, nebo
 • v hlasovém automatu Sodexo (tel.: 233 113 435): stačí zadat číslo karty, nebo
 • u operátora infolinky Sodexo (tel.: 233 113 435): potřebujete číslo karty a bezpečnostní kód.

 

Jak mám postupovat při registraci do Sodexo účtu?

Vše je přehledně k dispozici na stránkách Sodexo.

Shrnutí:

 • První přihlášení (registrace) do Sodexo Osobního účtu musí proběhnout přes webové stránky www.sodexo-ucet.cz na vašem počítači. Abyste se mohli registrovat, potřebujete znát svůj bezpečnostní kód. Pokud jste kartu obdrželi přímo v práci, naleznete kód i další informace k registraci v dopise, který k ní byl přiložen.
 • Na stránce www.sodexo-ucet.cz kliknete na “Jste tu poprvé?” a pak “Jsem uživatel“. Následně budete vyzváni k zadání čísla karty (u MultiPass Card jsou dvě čísla pod sebou – pro e-stravenky, a pro Flexipassy – pro registraci použijte jedno z nich, nezáleží na tom, které vyberete).
 • Po rychlém ověření čísla budete vyzváni k zadání bezpečnostního kódu a své e-mailové adresy.
 • Na e-mail vám bude odeslána zpráva s odkazem pro nastavení hesla k vašemu účtu. Do Osobního účtu se přihlásíte uživatelským jménem = e-mailem zadaným při registraci a heslem, které jste si nastavili.
 • Nápověda a přehled dalších nejčastějších dotazů a odpovědí k Sodexo účtu

 

Mohu i na ZČU platit stravenkovou kartou?

Na základě řady dotazů byla rozšířena možnost používání stravenkové karty i do bufetů a menz ZČU. Stravenková karta je akceptována v těchto provozovnách v rámci ZČU:

 • Menza 1, Kollárova 19
 • Menza 4, Univerzitní 12
 • Kavárna UK, Univerzitní 18
 • Internetová kavárna – NTIS, Technická 8
 • Bufet – Univerzitní 22, Univerzitní 22

Upozornění: pokud by někdo platil oběd v menze stravenkovou kartou, platí samozřejmě plnou cenu jídla.

 

Jak obdrží kartu nový zaměstnanec nebo zaměstnanec, který se rozhodne pro její využívání později?

V takovém případě stačí podepsat dohodu o srážkách ze mzdy pro stravenkovou kartu, doručit ji na OHR a v souladu se směrnicí o stravování zaměstnanců bude karta vydána. Zaměstnanec bude vyzván k vyzvednutí karty na OHR. Vždy samozřejmě až po uzávěrce mezd za příslušný kalendářní měsíc, ve kterém vznikne zaměstnanci nárok na dotované stravování a na e-stravenky.

Po dohodě s příslušnými pracovišti ZČU, které nemají sídlo v kampusu na Borech, může být interní poštou karta zaslána na pokladnu v budově FPR, sady Pětatřicátníků 320/14.

 

Do kdy si mohu vyzvednout papírové stravenky?

Nevyzvednuté papírové stravenky lze vyzvednout na pokladně do konce dubna 2022.

 

Pokud by nastala jakákoliv individuální chyba, kontaktujte nás prosím na e-mailu strkarta@rek.zcu.cz.

 

 

VRÁCENÍ ZŮSTATKU Z JIS KARTY - informace z SKM

Zaměstnanci mohou požádat o vrácení zůstatku z JIS karty na pokladně v menze nebo mohou využít formulář  "Žádost o vrácení kauce" a nechat si zaslat zůstatek z JIS karty na bankovní účet. Vyplněný (příjmení, jméno, částka, rodné číslo, číslo účtu, kód banky) a podepsaný formulář stačí naskenovat a poslat na e-mail gvostrac@skm.zcu.cz.

Stravenková karta přehledně: Co je nového k 17. 3. 2022

Přinášíme další postupnou informaci: aktuálně jsou k dnešnímu dni nahrané v systému nově podepsané dohody o srážkách ze mzdy, doručené na OHR ve stanoveném termínu, tedy do 25.2. 2022. Děkujeme všem pracovištím a všem zaměstnancům za spolupráci při administraci a podepisování dohod.

Všem zaměstnancům, kteří mají nárok na příspěvek na stravování a podepsali tyto dohody, se již automaticky aplikuje srážka ze mzdy při stravování v menze (z JIS karty se už neodečte hotovost a není nutné již JIS karty dobíjet).  

Pokud byla nová dohoda doručena na OHR až po 25.2. 2022, může být individuálně zadána do systému o jednotky dní později, prosíme o pochopení.

Zároveň stále probíhá implementace funkcionality do všech systémů ZČU a proto prosíme o pochopení a trpělivost, pokud by se kdekoli objevila individuální chyba. Pokud Vám něco nefunguje, jak má, prosíme kontaktuje nás: strkarta@rek.zcu.cz

Varianty, které nastávají z pohledu nároku na příspěvek na stravování

Zaměstnanec podepsal novou dohodu o srážkách ze mzdy pro stravenkovou kartu a zároveň má nárok na příspěvek na stravování:
(je v pracovním poměru, jeho aktuální výše všech úvazků v součtu je alespoň 20 hod. týdně, nejedná se o DPP, nejedná se o DPČ)

 • využívá dotované stravování v menze
 • obdrží stravenkovou kartu
 • na stravenkovou kartu se nahrají e-stravenky v příslušné výši dle nároku za daný měsíc

Zaměstnanec podepsal novou dohodu o srážkách ze mzdy pro stravenkovou kartu a zároveň nemá nárok na příspěvek na stravování:
(je v pracovním poměru, jeho aktuální výše všech úvazků v součtu nedosahuje alespoň 20 hod. týdně nebo má DPP či DPČ)

 • nemůže využívat dotované stravování v menze (může se stravovat za plnou cenu)
 • neobdrží stravenkovou kartu
 • pokud získá nárok na příspěvek na stravování dodatečně, dohoda o srážkách se aktivuje a za příslušný měsíc se dostává do situace dle bodu a) výše.

Zaměstnanec nepodepsal novou dohodu o srážkách ze mzdy pro stravenkovou kartu a zároveň má nárok na příspěvek na stravování:
(jeho aktuální výše všech úvazků v součtu je alespoň 20 hod. týdně, je v pracovním poměru, nejedná se o DPP, nejedná se o DPČ)

 • využívá dotované stravování v menze
 • dobíjí si JIS kartu hotovostí, nebo
 • má podepsanou starou dohodu o srážkách ze mzdy na stravování v menze (před 1. 3. 2022) – aplikuje se mu srážka ze mzdy za odebrané obědy
 • neobdrží stravenkovou kartu a nevzniká mu nárok na e-stravenky

Zaměstnanec nepodepsal novou dohodu o srážkách ze mzdy pro stravenkovou kartu a zároveň nemá nárok na příspěvek na stravování:

 • nemůže využívat dotované stravování v menze (může se stravovat za plnou cenu)
 • neobdrží stravenkovou kartu a nevzniká mu nárok na e-stravenky

K častým dotazům také doplňujeme, že:

 • zbývající peníze na JIS kartě je možné vyzvednout na pokladně menzy,
 • stravenková karta bude vydávána zdarma,
 • první nároky za měsíc březen se připisují v dubnu společně se mzdovou uzávěrkou,
 • stravenková karta bude distribuována přes jednotlivá pracoviště a vydána zaměstnancům proti podpisu,
 • distribuce stravenkové karty se předpokládá cca od poloviny dubna 2022,
 • papírové stravenky bude možné si vyzvednout na pokladně ZČU až do konce dubna 2022.

Technické informace k distribuci a aktivaci stravenkové karty včas uveřejníme na intranetu.

Kontaktní adresa pro dotazy: strkarta@rek.zcu.cz

Stravenková karta přehledně: Co se změní od 1. 3. 2022

Od 1. 3. 2022 vstupuje v platnost aktualizovaná směrnice 34R/2018.

Co se tedy změní? Zvýší se příspěvek zaměstnavatele na stravování, a to na 44 Kč včetně DPH, výše elektronické stravenky bude 80 Kč včetně DPH na den.

V průběhu března 2022 pak bude probíhat implementace nové funkcionality spojené se zavedením stravenkové karty napříč systémy ZČU.

Prosíme všechny zaměstnance o pochopení a trpělivost v nastávajícím přechodovém období, kdy budeme společně ladit detaily zavedení.

Shrnutí informací ke stravování v menze od 1. 3. 2022

Mohou nastat tyto případy:

 • Zaměstnanec měl i před 1. 3. 2022 podepsanou dohodu o srážce ze mzdy na stravování a nyní:
  1. podepsal novou dohodu pro stravenkovou kartu → nic se nemění, dále odebírá dotované obědy v menze na JIS kartu a automaticky se mu aplikuje srážka ze mzdy;
  2. nepodepsal novou dohodu pro stravenkovou kartu → nic se nemění, dále odebírá dotované obědy v menze na JIS kartu a automaticky se mu aplikuje srážka ze mzdy (nevzniká nárok na elektronické stravenky).

 • Zaměstnanec neměl před 1. 3. 2022 podepsanou dohodu o srážce ze mzdy na stravování (dobíjel si JIS kartu hotovostí) a nyní:
  1. podepsal novou dohodu pro stravenkovou kartu → v průběhu března 2022 probíhá implementace systému, a proto je zatím je nutné ponechat si režim dobíjení JIS karty hotovostí. Jakmile bude systém implementovaný, srážka ze mzdy se automaticky začne uplatňovat (a nebude se tedy odečítat z JIS karty při odebrání oběda hotovost). Informaci o dokončení implementace (nahrání dohod o srážkách ze mzdy pro potřeby stravenkové karty do systému) uveřejníme na intranetu.
  2. nepodepsal novou dohodu pro stravenkovou kartu → nic se nemění, dále odebírá dotované obědy v menze na JIS kartu, kterou si dobíjí finanční hotovostí (nevzniká nárok na elektronické stravenky).

K častým dotazům také doplňujeme, že:

 • stravenková karta bude vydávána v dubnu 2022,
 • stravenková karta bude vydávána zdarma,
 • první nároky za měsíc březen se připisují v dubnu společně se mzdovou uzávěrkou,
 • stravenková karta bude distribuována přes jednotlivá pracoviště a vydána zaměstnancům proti podpisu,
 • papírové stravenky bude možné si vyzvednout na pokladně ZČU až do konce dubna 2022.

Technické informace k distribuci a aktivaci stravenkové karty včas uveřejníme na intranetu.

Kontaktní adresa pro dotazy: strkarta@rek.zcu.cz

Seznamte se s aktualizovanou směrnicí o stravování zaměstnanců

Na webu legislativa.zcu.cz je uveřejněno aktualizované znění směrnice 34R/2018 Stravování zaměstnanců, které nově obsahuje informace o  stravenkové kartě. Na tu přejde ZČU od 1. 3. 2022 a plně nahradí dosavadní papírové stravenky.

Aktuálně během února probíhá podepisování nových Dohod o srážkách ze mzdy.

Od března se také mění výše příspěvku na stravování. Hodnota jedné elektronické stravenky bude nově 80 Kč, výše příspěvku zaměstnavatele bude činit 44 Kč.

Zájemci o stravenkovou kartu podepíší během února dohodu o srážkách ze mzdy

 1. ledna jsme přinesli první obsáhlou informaci k přechodu na stravenkovou kartu. Nyní na tento článek navazujeme s informacemi o dalším postupu.

Odbor lidských zdrojů (OHR) připravil od 1. února k distribuci na jednotlivá pracoviště dohody o srážkách ze mzdy, které slouží jako žádost o vydání stravenkové karty. Dohody byly připraveny ve spolupráci s Centrem informatizace a výpočetní techniky (CIV) na základě hromadného exportu zaměstnanců z IS Magion, kteří mají dle směrnice č. 34R/2018 nárok na příspěvek na stravování k lednu 2022.

Stále platí, že příspěvek na stravné může obdržet pouze zaměstnanec v pracovním poměru (nikoli na DPP, DPČ), který v součtu všech pracovních poměrů na ZČU dosahuje min. 20 hodin týdně – podmínky pro nárok na stravné se nijak nemění. Nová směrnice pro stravování bude v nejbližších dnech uveřejněna na legislativě ZČU.

Informaci o tom, že je potřeba podepsat dohodu o srážkách ze mzdy, se dozvíte včas na vašem pracovišti, sami nemusíte podnikat žádné kroky.

Dohody jsou vytištěné, vyplněné a podepsané kvestorem ZČU. Každá dohoda je vytištěna dvakrát – 1x podepsaná zůstává zaměstnanci, 1x podepsaná se vrací prostřednictvím vašeho pracoviště na OHR.

Podpis dohody znamená žádost o vydání stravenkové karty a souhlas s příslušnými srážkami ze mzdy.

Pokud o stravenkovou kartu nemáte zájem, budete vyzváni k podpisu formuláře, kde tuto skutečnost potvrdíte.

Podepsané dokumenty se pak přes kontaktní osoby příslušných součástí vrátí hromadně zpět na OHR.

Děkujeme za spolupráci a v případě jakýchkoliv dotazů je vám k dispozici kontaktní e-mail strkarta@rek.zcu.cz.

Stravenková karta od 1. března 2022

Západočeská univerzita přechází od 1. března 2022 namísto papírových stravenek na elektronické stravenky nahrané na tzv. stravenkové kartě. Celková hodnota jedné stravenky se zvyšuje na 80 Kč, přičemž příspěvek zaměstnavatele činí nově 44 Kč. Vzniklý nárok se zaměstnanci na stravenkovou kartu připíše elektronicky a zároveň se příslušná částka, kterou hradí zaměstnanec, strhne ze mzdy. 

Stravenková platební karta Multi Pass CARD v sobě sdružuje dva typy karet: Gastro Pass Card (stravenky) a Flexi Pass Card (poukázky pro volnočasové aktivity). Oba druhy zaměstnaneckých benefitů tedy budou pohromadě na jedné kartě, která funguje jako běžná platební karta. Poskytovatelem této karty pro ZČU je společnost Sodexo. Kde všude je možné kartu uplatnit, se lze podívat na jejích stránkách.

První nároky za březen budou na kartě nahrány přibližně v první polovině dubna (po výplatě mezd). Teprve poté bude možné kartu plnohodnotně používat – návod na aktivaci a použití od společnosti Sodexo obdrží zaměstnanci společně se stravenkovou kartou.

Pro využívání tohoto benefitu je potřeba podepsat Dohodu o srážkách ze mzdy, která bude zároveň sloužit jako žádost o vydání stravenkové karty.

Jaké varianty mohou nastat?

 1. Zaměstnanec již má podepsanou Dohodu o srážkách ze mzdy a má zájem o stravenkovou kartu → je tedy nutné podepsat nové znění Dohody o srážkách ze mzdy, které zohledňuje i srážky za elektronické stravenky
 2. Zaměstnanec již má podepsanou Dohodu o srážkách ze mzdy a nemá zájem o stravenkovou kartu → není nutné znovu nic podepisovat. V tomto případě má zaměstnanec nárok jen na dotované hlavní jídlo v menze, doplatek zaměstnance se dál strhává ze mzdy.
 3. Zaměstnanec nemá podepsanou Dohodu o srážkách ze mzdy, ale má zájem o stravenkovou kartu → je nutné podepsat novou Dohodu o srážkách ze mzdy
 4. Zaměstnanec nemá podepsanou Dohodu o srážkách ze mzdy a nemá zájem o stravenkovou kartu → není nutné dělat nic.

Nové dohody o srážkách ze mzdy a poté i stravenkové karty se budou na jednotlivá pracoviště distribuovat stejným způsobem jako Flexi Passy. Využívání tohoto benefitu je dobrovolné – pokud tedy o něj zaměstnanec nebude mít zájem, nemusí dohodu podepisovat, stravenkovou kartu neobdrží a bude mít nadále nárok jen na dotované hlavní jídlo v menze.

Do konce dubna bude ještě možné vyzvednout si na pokladně papírové stravenky za leden a únor ve stávající hodnotě 70 Kč. Po tomto datu již papírové stravenky nebudou k dispozici.

Výše uvedené změny budou zakotveny ve směrnici rektora 34R Stravování zaměstnanců, jejíž aktualizovaná verze bude s předstihem uveřejněna na webu legislativa.zcu.cz.  

Kontaktní e-mail OHR: strkarta@rek.zcu.cz 

Více informací je k dispozici na webu společnosti Sodexo.

Nejčastější dotazy

Jaké jsou výhody stravenkové karty Multi Pass CARD?

Výhody používání stravenkové karty Multi Pass CARD pro zaměstnance jsou detailně popsané na webu společnosti Sodexo.

Co musím udělat pro nahrání elektronických stravenek?

Pokud máte podepsanou Dohodu o srážkách ze mzdy, nemusíte dělat nic. Elektronické stravenky se vám na kartu připíšou automaticky a zároveň se vám částka odpovídající doplatku zaměstnance strhne ze mzdy (při hodnotě stravenky 80 Kč činí doplatek zaměstnance 36 Kč na jednu stravenku). Není tedy třeba chodit kvůli tomu na pokladnu ani činit jiné kroky.

Jak zjistím zůstatek na kartě?

Doporučujeme zřídit si osobní účet Sodexo, který můžete ovládat i z mobilu. Po přihlášení do osobního účtu budete mít přehled o aktuálním zůstatku i provedených platbách stejně jako u klasické platební karty.

Můžu z karty vybrat hotovost?

Ze stravenkové karty hotovost vybrat nelze. Kartu můžete použít pouze k úhradě v partnerských provozovnách.

Můžu na kartě tzv. „jít do mínusu“?

Ne, to není možné. Kartu lze používat pouze do výše aktuálního zůstatku, který není možné přečerpat. Výši zůstatku si ověříte v osobním účtu Sodexo.

Ztratil jsem kartu, co mám dělat?

Je nutné kartu zablokovat, abyste nepřišli o nahrané stravenky. Blokaci karty provedete ve svém osobním účtu, v mobilní aplikaci nebo prostřednictvím infolinky – podrobné informace jsou k dispozici na stránkách společnosti Sodexo.

Moje oblíbená provozovna (obchod, restaurace apod.) není v seznamu na stránkách Sodexo – co s tím?

Dejte podnět společnosti Sodexo, která se pokusí provozovnu zařadit do sítě svých partnerů.

Kde se dozvím více informací ke stravenkové kartě Multi Pass CARD?

Kontaktujte zákaznickou linku Sodexo 233 113 435 (v pracovní dny od 8 do 17 hod.) nebo napište na e-mail info.cz@sodexo.com.

Jak si ověřím kredit na kartě, když nemám chytrý telefon a nevyužívám ani internet?

V takovém případě stačí zavolat na infolinku Sodexo: 233 113 435, zde zadáte ( i např. přes tlačítkový telefon) číslo stravenkové karty a automat Vám okamžitě sdělí zůstatek na kartě.