Co se nemění a zůstává stejné:

 • platnost benefitů, karet, zůstatky na benefitních účtech;
 • přístupové údaje do aplikací;
 • pokud chcete pouze využívat Osobní účet (dříve Sodexo Osobní účet) - nyní Pluxee účet, je nutné abyste se na stránkách: https://ucet.pluxee.cz/ přihlásili do "Pluxee účet". Pluxee zároveň umožňuje převod do Pluxee Connect;
 • postup pro přihlašování do Pluxee účtu i postup pro převod do Pluxee Connect je k dispozici níže.

Nárok na příspěvek zaměstnavatele

1) Nárok na příspěvek zaměstnavatele, způsob čerpání příspěvku na stravování a související pravidla upravuje směrnice 34R/2018 Stravování zaměstnanců , která je k dispozici na legislativa.zcu.cz.

Příspěvek na stravování může obdržet zaměstnanec v pracovním poměru (nikoli na DPP, DPČ), který v součtu všech pracovních poměrů na ZČU dosahuje min. 20 hodin týdně.

 

2) Nárok na příspěvek zaměstnavatele, způsob čerpání příspěvku na kulturní, sportovní, rekreační, ozdravné, společenské a jiné akce upravuje směrnice rektora č. 30R/2008  a rozhodnutí rektora č. 25R/2023, dokumenty jsou k dispozici na legislativa.zcu.cz 

Příspěvek na kulturní, sportovní, rekreační, ozdravné, společenské a jiné akce může obdržet zaměstnanec v pracovním poměru (nikoli na DPP, DPČ) bez přerušení alespoň 3 roky a zároveň výše jeho pracovního úvazku je v průměru nejméně 0,75.

Vydání a aktivace Multi Pass Card/Pluxee

1) Zaměstnanci, kteří již mají Multi Pass Card/Pluxee a mají nárok na příspěvek:

 • Multi Pass Card/Pluxee v sobě kumuluje 2 druhy karet - Gastro Pass/karta Gastro  (stravenky) a Flexi Pass/karta Flexi (volný čas)
 • příspěvek na Flexi Pass Card/kartu Flexi bude připsán automaticky, stejně jako v případě el. stravenek a zaměstnanec tak bude mít možnost využívat obě "části" karty
 • aktivace Flexi Pass/karty Flexi probíhá stejně jako u části Gastro Pass/karty Gastro - je tedy nutné první platbu provést kontaktním způsobem a zadat si vlastní zvolený PIN (můžete/nemusíte volit stejný, jako pro Gastro Pass/kartu Gastro)
 • v případě Flexi Pass/karty Flexi však musí každá jednotlivá platba probíhat vždy kontaktně (vložení karty do terminálu a zadání PINu)
  • Multi Pass Card/Pluxee umožňuje bezkontaktní platbu pouze pro část Gastro - jedná se o technologickou záležitost karet, kterou není možné ovlivnit
 • při platbě v provozovně terminál rozpozná, zda se jedná o platbu Gastro nebo Flexi (Volný čas) a uplatní se příslušný kredit
 • pokud již zaměstnanec má zřízen Osobní účet Pluxee - automaticky se mu zobrazí výše kreditu Flexi Pass v části Volný čas
 • platnost kreditu Volný čas je daná obdobně jako u papírových Flexipasů, ověřit ji lze Osobním účtu Pluxee popř. na informační lince Pluxee : +420 233 113 435; info.cz@pluxeegroup.com (při platbě se automaticky čerpá vždy nejstarší kredit)
 • seznam provozoven, které karty Flexi přijímají je k dispozici na  portálu Pluxee
 • tip na oblíbenou provozovnu, která zatím karty Flexi  nepřijímá, je možné dát přímo Pluxee

 

2) Zaměstnanci, kteří dosud nemají Multi Pass Card/Pluxee a mají nárok na příspěvek:

 • Multi Pass Card/Pluxee bude zaměstnancům automaticky vyrobena a doručena prostřednictvím jejich pracoviště
 • příspěvek na Flexi Pass Card/kartu Flexi bude již na kartě připsán a čerpání pak bude probíhat výše uvedeným způsobem
  • první i každá další platba musí proběhnout kontaktním způsobem
  • při první platbě si zaměstnanec volí vlastní 4-místný PIN
  • zaměstnanec bude využívat pouze část Flexi Pass (Volný čas)
 • nová karta bude doručena zaměstnanci včetně instrukcí pro aktivaci, zřízení osobního účtu, apod.
 • průvodní dopis, který obdržíte s kartou, je nutné uschovat, obsahuje bezpečnostní kód, který je nutný mj. i pro zřízení Osobního účtu
 • zaměstnanci, kteří budou mít zároveň zájem (a mají nárok na příspěvek zaměstnavatele na stravování viz 34R/2018) o vydání / aktivaci i stravenkové části Gastro Pass, naleznou informace ke stravenkové části níže na webu OHR

 

 

Vydání a aktivace Gastro Pass card/Karty Gastro

Pro vydání Gastro Pass CARD/karty Gastro (stravenkové karty) je nutné podepsat Dohodu o srážkách ze mzdy – stravenková karta. Dohodu podepíše zaměstnanec na svém pracovišti a je nutné ji doručit na OHR. Formulář dohody je k dispozici na tiskopisy.zcu.cz.

Karta je vydána zaměstnanci až s připsáním prvního kreditu na stravenkovou kartu. Nárok na připsání kreditu (elektronických stravenek) vzniká za každý pracovní den, kdy zaměstnanec odpracoval minimálně 4 hodiny a neodebral zároveň dotované jídlo v menze, nebyl v pracovní neschopnosti, na mateřské/rodičovské dovolené, dovolené na zotavenou, služební cestě, OČR, apod., viz výše uvedená směrnice.

Kartu obdrží zaměstnanec proti podpisu na svém pracovišti nebo na OHR. Po dohodě s příslušnými pracovišti ZČU, které nemají sídlo v kampusu na Borech, může být interní poštou karta zaslána na pokladnu v budově FPR, sady Pětatřicátníků 320/14.

Připsání kreditu na stravenkovou kartu/kartu Gastro

Elektronické stravenky se za příslušný kalendářní měsíc připisují na stravenkové karty po uzávěrce mezd, v období výplatních termínů ZČU.

Aktivace stravenkové karty/karty Gastro

Vzor dopisu a informačního letáčku, který obdržíte společně s kartou v obálce, je k dispozici ke stažení zde na webu OHR. PRŮVODNÍ DOPIS NEVYHAZUJTE – obsahuje bezpečnostní kód, který budete potřebovat 😊

Kartu není nutné speciálně aktivovat. K aktivaci karty dojde automaticky při první platbě, která musí být provedena kontaktním způsobem (kartu je nutné zasunout do platebního terminálu). V rámci této první platby si také nastavíte a zvolíte svůj PIN. PIN musí být čtyřmístný.

Pokud se cokoli nedaří, je Vám k dispozici infolinka Pluxee: 233 113 435.

Sodexo účet/Aplikace Pluxee v mobilu

Pluxee účet slouží pro správu Vaší stravenkové karty, kontrolu výše kreditu, apod.

Vše ke zřízení účtu (ke kterému potřebujete e-mail a bezpečnostní kód z průvodního dopisu) je k dispozici na stránkách www.pluxee.cz, případně je Vám k dispozici infolinka Pluxee: 233 113 435.

 • První přihlášení (registrace) do Pluxee Osobního účtu musí proběhnout přes webové stránky www.sodexo-ucet.cz na vašem počítači. Abyste se mohli registrovat, potřebujete znát svůj bezpečnostní kód, který naleznete v průvodním dopisu přiloženému k Vaší kartě. Pokud jste dopis ztratili nebo bezpečnostní kód nemáte, napíšte nám na strkarta@rek.zcu.cz.
 • Na stránce www.sodexo-ucet.cz kliknete na “Jste tu poprvé?” a pak “Jsem uživatel“. Následně budete vyzváni k zadání čísla karty (u MultiPass Card/Pluxee jsou dvě čísla pod sebou – pro e-stravenky, a pro Flexipassy – pro registraci použijte jedno z nich, nezáleží na tom, které vyberete).
 • Po rychlém ověření čísla budete vyzváni k zadání bezpečnostního kódu a své e-mailové adresy.
 • Na e-mail vám bude odeslána zpráva s odkazem pro nastavení hesla k vašemu účtu. Do Osobního účtu se přihlásíte uživatelským jménem = e-mailem zadaným při registraci a heslem, které jste si nastavili.
 • Nápověda a přehled dalších nejčastějších dotazů a odpovědí k Pluxee účtu

Vše můžete mít také v mobilu, stačí si stáhnout aplikaci, která je k dispozici pro GooglePlay, AppStore, AppGalery.

Srážky za stravování zaměstnance ze mzdy 

Všem zaměstnancům, kteří mají platnou dohodu o srážkách ze mzdy, se strhává ze mzdy částka za konzumaci jídel na nápojů ve stravovacích zařízeních ZČU a také příspěvek zaměstnance na elektronické stravenky (za neodebraná jídla v menze).

Každý zaměstnanec, který používá JIS kartu se může pomocí svého orion účtu přihlásit do ISKAMu: https://iskam-web.zcu.cz  (na tento odkaz se lze dostat i ze stránek SKM: https://skm.zcu.cz/cs/ v horním menu ikona se zámečkem ISKAM) a ověřit si tak, svoji konzumaci jídel a nápojů ve stravovacích zařízeních ZČU.

Po přihlášení do ISKAMu: v horním menu v sekci ÚČET-KONTA-HLAVNÍ ÚČET se zobrazí ikonka (obrázek) "oka", která umožní náhled na stravovací účet ISKAMu příslušného zaměstnance, i export dat do excelu.

Příklad výpočtu:

 • Kalendářní měsíc má 23 prac. dnů, z toho např.: 5x odebraný dotovaný oběd v menze, 5x nemoc, 3x dovolená; tzn. 23 – 5 – 5 – 3 = 10; na stravenkové kartě bude za měsíc březen 10 x 80 Kč = 800 Kč (příspěvek zaměstnavatele činí 44 Kč / 1 den, tzn. 440 Kč; zaměstnanec přispívá 36 Kč / 1 den formou srážky ze mzdy, tzn. 360 Kč). Ze mzdy se srazí i doplatek zaměstnance za 5x odebraný oběd v menze.

Platnost kreditu na stravenkové kartě/kartě Gastro

Platnost elektronických stravenek je až 16 měsíců (nové elektronické stravenky platí vždy od 1. září a ztrácejí platnost k 31. prosinci následujícího roku)

 • prostředky připsané na kartu od 1. 1. do 31. 8. platí vždy do konce téhož roku
 • prostředky připsané na kartu 1. 9. do 31. 12. platí do konce roku následujícího

Při transakcích kartou se automaticky čerpají nejstarší prostředky na účtu. Informaci o konci platnosti svých elektronických stravenek naleznete v detailech stravování ve svém Pluxee Osobním účtu.

Platba stravenkovou kartou/kartou Gastro

Seznam provozoven, které přijímají stravenkovou kartu Pluxee, naleznete na stránkách Pluxee

 • Pokud v seznamu chybí Vaše oblíbená restraurace, provozovna, můžete dát podnět pro její oslovení přímo Pluxee.

Na základě řady dotazů byla rozšířena možnost používání stravenkové karty i do bufetů a menz ZČU. Stravenková karta je akceptována v těchto provozovnách v rámci ZČU:

 • Menza 1, Kollárova 19
 • Menza 4, Univerzitní 12
 • Kavárna UK, Univerzitní 18
 • Internetová kavárna – NTIS, Technická 8
 • Bufet – Univerzitní 22, Univerzitní 22

Upozornění: pokud by někdo platil oběd v menze stravenkovou kartou, platí samozřejmě plnou cenu jídla.

Podpora a pomoc, když se něco nepovede 

 • Zapomenutý PIN: Pokud zapomenete PIN, v Pluxee Osobním účtu nebo v mobilní aplikaci Pluxee účet provedete reset PIN kódu a následně si na platebním terminálu při dalším placení (přes kontaktní transakci) nastavíte nový PIN kód. V případě změny PIN kódu postupujete úplně stejně, případně je Vám k dispozici infolinka Pluxee: 233 113 435, Po – Pá 8.00–17.00.
 • Ztráta karty: Pokud kartu ztratíte, doporučujeme ji ihned v Osobním účtu Pluxee zablokovat a požádat o vydání nové, popř. kontaktujte infolinku Pluxee 233 113 435, Po – Pá 8.00–17.00.
 • Kontaktní e-mail na Odbor lidských zdrojů: strkarta@rek.zcu.cz.

Další informace

 • VRÁCENÍ ZŮSTATKU Z JIS KARTY: zaměstnanci mohou požádat o vrácení zůstatku z JIS karty na pokladně v menze nebo mohou využít formulář  "Žádost o vrácení kauce" a nechat si zaslat zůstatek z JIS karty na bankovní účet. Vyplněný (příjmení, jméno, částka, rodné číslo, číslo účtu, kód banky) a podepsaný formulář stačí naskenovat a poslat na e-mail gvostrac@skm.zcu.cz.
 • Multi Pass Card/Pluxee je vydávána zdarma.

Nejčastější dotazy

Jaké jsou výhody stravenkové karty Multi Pass CARD/Pluxee?

Výhody používání stravenkové karty Multi Pass CARD/Pluxee pro zaměstnance jsou detailně popsané na webu společnosti Pluxee.

Co musím udělat pro nahrání elektronických stravenek?

Pokud máte podepsanou Dohodu o srážkách ze mzdy, nemusíte dělat nic. Elektronické stravenky se vám na kartu připíšou automaticky a zároveň se vám částka odpovídající doplatku zaměstnance strhne ze mzdy (při hodnotě stravenky 80 Kč činí doplatek zaměstnance 36 Kč na jednu stravenku). Není tedy třeba chodit kvůli tomu na pokladnu ani činit jiné kroky.

Jak zjistím zůstatek na kartě?

Doporučujeme zřídit si osobní účet Pluxee, který můžete ovládat i z mobilu. Po přihlášení do osobního účtu budete mít přehled o aktuálním zůstatku i provedených platbách stejně jako u klasické platební karty.

Můžu z karty vybrat hotovost?

Ze stravenkové karty hotovost vybrat nelze. Kartu můžete použít pouze k úhradě v partnerských provozovnách.

Můžu na kartě tzv. „jít do mínusu“?

Ne, to není možné. Kartu lze používat pouze do výše aktuálního zůstatku, který není možné přečerpat. Výši zůstatku si ověříte v osobním účtu Pluxee.

Ztratil jsem kartu, co mám dělat?

Je nutné kartu zablokovat, abyste nepřišli o nahrané stravenky. Blokaci karty provedete ve svém osobním účtu, v mobilní aplikaci nebo prostřednictvím infolinky – podrobné informace jsou k dispozici na stránkách společnosti Pluxee.

Moje oblíbená provozovna (obchod, restaurace apod.) není v seznamu na stránkách Sodexo – co s tím?

Dejte podnět společnosti Pluxee, která se pokusí provozovnu zařadit do sítě svých partnerů.

Kde se dozvím více informací ke stravenkové kartě Multi Pass CARD/Pluxee

Kontaktujte zákaznickou linku Pluxee 233 113 435 (v pracovní dny od 8 do 17 hod.) nebo napište na e-mail info.cz@pluxeegroup.com.

Jak si ověřím kredit na kartě, když nemám chytrý telefon a nevyužívám ani internet?

V takovém případě stačí zavolat na infolinku Pluxee: 233 113 435, zde zadáte ( i např. přes tlačítkový telefon) číslo stravenkové karty a automat Vám okamžitě sdělí zůstatek na kartě.