Academic Career in Pilsen

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Doba trvání: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Cíl projektu:

Projekt je primárně zaměřen na navýšení počtu akademických a výzkumných pracovníků a pracovnic ze zahraničí a využití jejich dosavadních zkušeností z mezinárodních vědeckých a výzkumných týmů pro podporu a rozvoj výzkumu a vzdělávání v Plzeňském kraji, v němž má Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) zcela nezastupitelnou úlohu.

PK-logo-zona-B_PNG