HR AWARD

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006188

Obecným cílem projektu je posun instituce v kvalitě výzkumu a vývoje. Toho bude dosaženo prostřednictvím lepšího řízením jednotlivých oblastí, které jsou pokryty aktivitami projektu. Každá oblast má svůj dílčí cíl či milník, kterého je v rámci projektu potřeba dosáhnout:

  • řízení lidských zdrojů v oblasti VaV: zlepšení práce se zaměstnanci VaV, zřetelná motivace, splnění mezinárodních standardů; milník: získání ocenění HR Award na čtyřech součástech ZČU,
  • strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace: nastavení pravidel a tím i kultury oceňování kvality a vysokého výkonu ve VaV; milník: systém hodnocení, benachmark výkonu,
  • strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace: uzpůsobení provozního prostředí univerzity pro práci v angličtině, usnadnění pohybu cizích státních příslušníků, vyšší a aktivní zapojení se do projektových aktivit na mezinárodním poli; milník: nárůst objemu prostředků na VaV ze zahraničí oproti roku 2015,
  • strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje ve spolupráci s partnerem projektu Techmania Science Center: schopnost srozumitelně se prezentovat laickému publiku; milník: realizace návštěvnických center a popularizačních přednášek.

Projekt je financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj.

logo-msmt-eu