PhD Infra ZČU

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0005200

Cílem projektu PhD Infra ZČU je rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na ZČU, zvýšení jejich kvality, mezinárodní konkurenceschopnosti i kompetencí mladých vědců a vědkyň, kteří stojí na počátku výzkumné kariéry.

Projektové aktivity podporují rekonstrukci prostor sloužících pro výuku, pořízení přístrojového, laboratorního, hardwarového a softwarového vybavení a odborné literatury pro doktorské studijní programy ZČU. 

Projekt je financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu Jan Amos Komenský v rámci výzvy 02_22_012 Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů.