ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239

Hlavním cílem projektu je zvýšení připravenosti studentů ZČU na život ve společnosti, které prochází významnými proměnami, spojovanými s Průmyslem 4.0 (v širším kontextu Společnost 4.0).

Nástrojem k dosažení cíle je podpora multioborového a moderního vzdělávání za pomoci využití moderních metod ve výuce (inovace vzdělávacího procesu), které zohledňují potřeby trhu práce. Rovněž bude kladen důraz na rozvoj mezinárodní spolupráce a zajištění dostupnosti studia studentům se specifickými potřebami.

Projekt je financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu EU Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II.

logo-msmt-eu