ERDF II projekt Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013247

Cílem projektu je investičně podpořit komplementární ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni a zajistit pořízení investičně náročného výukového vybavení.

Realizací projektu dojde k významnému kvalitativnímu posílení výukového vybavení, zejména učeben, laboratoří, SW vybavení pro výuku apod., a to v souladu se zahraničními výukovými standardy. Projekt ERDF II Západočeské univerzity v Plzni podporuje realizaci vybraných klíčových aktivit projektu ESF II Projekt Západočeské univerzity v Plzni a má primární dopad na studenty bakalářského a magisterského studia ZČU.

Projekt je financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu EU Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II.