BOWI - Boosting Widening Digital Innovation Hubs

Registrační číslo projektu: 873155

Doba trvání projektu: 01.01.2020 - 30.06.2023

Cílem projektu je řešení problému, že znalosti, odborné znalosti a další kapacity vytvořené na technologiích SAE / I4MS během posledních 7 let nejsou pro evropský průmysl k dispozici vůbec. Některé regiony jsou v těchto technologiích nedostatečně zastoupeny a může být zlepšena strukturální spolupráce s vyspělými uzly.

Celkovým cílem projektu BOWI je zvýšit rozšiřování technologií SAE / I4MS udržitelným způsobem. To znamená, že projekt musí být prvním krokem k vytvoření širší komunity pro digitalizaci, kde jsou méně rozvinuté regiony podporovány silnějšími regiony, aby zvýšily svou kapacitu na podporu malých a středních podniků při jejich digitalizaci. Projekt BOWI toho dosáhne díky využití zkušeností partnerů konsorcia v technologiích SAE / I4MS, jakož i důkladných vnitřních znalostí konsorcia prostřednictvím předchozího projektu.

Projekt BOWI identifikoval čtyři cíle, kterými se má tento problém řešit strukturálním a udržitelným způsobem:

  • aktivní komunita rozšiřující DIH;
  • dlouhodobě udržitelný kombinovaný akcelerátor financování;
  • zvýšit kapacitu pro zavádění technologií SAE / I4MS;
  • ukázka replikovatelného přístupu přeshraničního rozšíření.

Poskytovatelem dotace je European Commission.